Glad for forenklingsutredning, men mye gjenstår

-Venstre er glad for at næringsministeren nå har satt i gang en utredning om forenkling av aksjeloven, men det er mange av utfordringene for små og mellomstore bedrifter som denne ikke vil løse, sier venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har ved flere anledninger etterlyst et forenklingsutvalg, sist i spørsmål til statsråden tidligere i sommer.

Borghild Tenden

Foto: Christoffer Biong

– Vi er derfor glade for at næringsministeren omsider har begynt å følge dette opp ved å sette i gang en utredning om forenklinger i aksjeloven, sier Borghild Tenden, som er næringspolitisk talskvinne i Venstre.

Advokat Gunnar Knudsen i BA-HR har fått i oppdrag av departementet innen 31. desember 2010 å utrede forenklinger i aksjeloven. Reglene skal være godt tilpasset behovene til små og mellomstore bedrifter. Utredningen skal spesielt vurdere lovreglene for stiftelse av aksjeselskap, kravet til minimum 100 000 kroner i aksjekapital og de organisatoriske reglene om generalforsamling og styre.

Somlet
– Det er samtidig beklagelig at regjeringen her har somlet så mye som de har gjort, sier Borghild Tenden. Dette arbeidet burde ha vært satt i gang for lenge siden. Daværende næringsminister Sylvia Brustad varslet allerede for ett år siden at hun ville sette ned et utvalg som skulle se nærmere på forenklinger for de små og mellomstore bedrifter.

– Det viktigste nå er imidlertid at arbeidet kommer i gang og gjennomføres raskt. Vi er derfor glade for at statsråden har satt en frist for utredningen så tidlig som 31. desember 2010, sier Tenden. Det er også viktig at utrederen lytter på innspill fra de små- og mellomstore bedriftene og at regjeringen raskt følger opp utredningen med forslag til lovendringer. – De små- og mellomstore bedriftene kan ikke vente stort lenger, sier Tenden.

Mye gjenstår
Venstre er godt fornøyd med at det nå settes i gang en gjennomgang av aksjeloven med sikte på forenklinger. De små- og mellomstore bedriftene står imidlertid overfor mange utfordringer som ikke faller inn under dette utredningsoppdraget:

– En stor byrde for alle bedrifter er alt byråkratiet og skjemaveldet. Venstre vil kutte antall skjemaer drastisk. Vi etterlyser et forenklingsmål på 25 prosent. Giske har ennå ikke satt noen konkrete forenklingsmål, slik han har varslet at han vil komme med.

– Utredningen omfatter kun aksjeselskaper, og ikke enkeltpersonforetak, som er en viktig selskapsform for små bedrifter. Venstre har tidligere i år fremmet forslag om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak, men uten å få flertall for dette.

– I en ny rapport til Næringsdepartementet var en av konklusjonene at revisjonsplikten for alle aksjeselskap gjør at mange vegrer seg for starte en egen bedrift. Revisjonshonoraret er en økonomisk belastning for de minste bedriftene. Gjennom å fjerne revisorplikten for små bedrifter, vil vi hjelpe de som rammes hardest av dette.

– Venstre fremmet forslag i Stortinget om å opprette et eget regelråd, men dette ble dessverre stemt ned. Gjennom å sette ned et regelråd som går igjennom nye regler og lover, kan vi luke ut de reglene som vil ramme de små og mellomstore bedriftene spesielt tungt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**