– Dette vart vedteken for lenge sidan

Fylkesleiar Synnøve Handeland har tidlegare uttalt at ho trudde avgjerda alt var teken når Statnett sendte ut anbodet før påske. – Trass forsikringar frå statsråden om at så ikkje var tilfelle, er ikkje tvilen mindre idag, konkluderer ho nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hardanger

I dag vart det kunngjort at Statnett får løyve til å bygga monstermastene i Hardanger.
– Hordaland Venstre beklagar at det vert gitt slikt løyve utan at alternativ med sjø- og jordkabel har vorte vurdert, understrekar fylkesleiar Synnøve Handeland.

– Å bygga i natur heilt utan inngrep er ikkje god miljøpolitikk, og det kan synast som avgjerda er vald fordi den er den rimelegaste. På den andre sida har vi ikkje fått vite kva prislapp som er på andre alternativ, rett og slett fordi det ikkje har vore innhenta prisar på dette. påpeker ho.

Skuffet over regjeringa
Fylkesleiaren har tidlegare uttalt at ho trudde avgjerda alt var teken når Statnett sendte ut anbodet før påske.
– Trass forsikringar frå Statsråden om at så ikkje var tilfelle, er ikkje tvilen mindre idag. Det kan sjå ut som eg hadde rett, for andre alternativ er framleis ikkje utgreidde og henta inn pris på, konkluderer Synnøve Handeland.

Vil lenke seg fast
Venstre-ordfører i Ulvik og nestleder i aksjonen som vil stoppe kraftlinja, Mona Hellesnes sa i 2007 at dersom det blir vedtatt å bygge en slik linje så skal hun sitte fremst i lenkegjengen for å forhindre det hun mente var røveri, skriver NRK Hordaland på sine nettsider.

Da nyheten kom fredag og sinnet steg kom tankene igjen på banen hos henne.
— Jeg vet om veldig mange som blir med på det, så det skal vi nå diskutere, sier hun.

Les mer hos NRK Hordaland

Venstres miljøpris til Folkeaksjonen i Hardanger

Miljøprisen
Hordaland Venstre ga i år sin årlige Miljøpris til ungdomsrådene i Granvik og Ulvik. Prisen ble gitt på bakgrunn av deres enorme engasjement i kampen mot monstermastene i Hardanger.

Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**