-En uakseptabel ødeleggelse av naturverdiene i Hardanger

Venstre er helt uenig i Regjeringens beslutning om å si ja til den kontroversielle kraftlinjen i luftspenn gjennom Hardanger, uten at beslutningen kan ankes. — Denne beslutningen innebærer en uakseptabel ødeleggelse av naturverdiene i Hardanger, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Vi ser her nok en gang en Regjering som er totalt blottet for miljøambisjoner, sier Elvestuen. -Det er helt uakseptabelt at regjeringen her ikke tar hensyn til naturverdiene, men heller ødelegger det unike naturlandskapet i Hardanger på denne måten, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

Miljøvennlige alternativer-Regjeringen har her valgt den billigste og dårligste løsningen, sier Elvestuen. Venstre er enig i at forsynings- og beredskapsssituasjonen i Bergensområdet må sikrest. -Vi mener imidlertid at andre og mer miljøvennlige alternativer burde ha vært valgt, som en sjøkabel, sier Elvestuen. Regjeringen har ikke engang sørget for uavhengige utredninger av hva disse alternative løsningene vil koste.

Lokalt folkestyre
-Vi opplever her også en regjering som nå totalt overkjører det lokale folkestyret, sier Ola Elvestuen. Et samlet politisk miljø i Hordaland har sagt klart fra at om de ikke ønsker denne kraftlinjen, og motstanden i lokalbefolkningen er massiv. Dette folkelige engasjementet har imidlertid falt for døve ører i regjeringsapparatet, sier Elvestuen.

Manglende uavhengighet
Venstre har tidligere uttrykt bekymring for at Regjeringen har sittet ved absolutt alle sider av bordet i denne saken. – Dagens avgjørelse viser at vi hadde all grunn til å være bekymret, sier Elvestuen. Det er vanskelig å ha tillit til en objektiv og reell klagebehandling, så lenge Olje- og energidepartementet, som var klageinstans i saken, også er eier av utbyggeren Statnett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**