-Ta ansvar for veteranene

Venstre støtter veteranene sitt krav om lik erstatning for lik skade uavhengig av når de tjenestegjorde, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Veteranene må behandles likt

Venstre stemte mot regjeringens forslag om å forskjellsbehandle veteranene da Stortinget behandlet saken i juni 2009, og mener at regjeringen nå bør vurdere dette på nytt. —Her bør reglene om erstatning være like for alle, uavhengig av tjenestetidspunkt, sier Elvestuen, som ser på dagens regler som helt urimelige.

-Norge har neglisjert veteranene gjennom lang tid og det er ingen begrunnelse for å fortsette med å gjøre nettopp det, sier Elvestuen. Nå må vi rette opp urimelighetene som har vært tidligere og da må det være like regler for alle veteraner.

Helseministeren må redegjøre

Venstres leder Trine Skei Grande ba tidligere i sommer Helseministeren om å redegjøre for Stortinget etter ferien om hvordan helsevesenet ivaretar norske veteraner.

-På hvilken måte bidrar statsråden til å bygge opp kompetanse og kapasitet i det sivile helsevesenet for å ivareta veteranene, og hvilke planer har regjeringen på dette feltet i tiden som kommer, spør Grande i interpellasjonen.

Tidligere har det vært gjort undersøkelser av hva slags kompetanse helsevesenet har om veteraner og senskader. Resultatene fra disse undersøkelsene har dessverre ikke vært særlig oppmuntrende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**