– 75 prosent kutt til Oslo

Regjeringen offentliggjorde i dag at Oslo kun får 20 millioner kroner fra den statlige belønningsordningen. Dette er en reduksjon på hele 75 % sammenlignet med fjoråret. Nestleder i Venstre og gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen, merker seg at dette er nok et eksempel på regjeringens dårlige miljøpolitikk og mener Oslo må få en større andel av belønningsmidlene samtidig som den totale potten bør økes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Oslo kommer desidert dårligst ut av søkerbyene regnet pr. innbygger til tross for fortsatte forbedringer i kollektivtilbudet, en sterk økning i antallet kollektivpassasjer, rimelige månedskortpriser, dyrere passeringer med bil i bomringen, og redusert biltrafikk. Regjeringen lukker øynene for alt dette og begrunner den lave overføringen med at det kreves innføring av køprising i hovedstaden.

Trenger bedre togtilbud
– Flere reiser kollektivt i Oslo og færre bruker privatbil. Dette er et resultat av systematisk satsing på kollektivtransport fra Oslos side gjennom de siste ti årene, sier Venstres Ola Elvestuen.

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

– Omlag 1,3 millioner mennesker pendler inn til Oslo hver dag. Det er et akutt behov for bedret togtilbud inn og ut av Oslo, men regjeringen nekter å satse. Det er NSB og regjeringen som nå bremser for en forbedring av kollektivtilbudet i Oslo, sier Elvestuen.

Køprising
Elvestuen peker på at Oslo ikke kan innføre køprising før togtilbudet er godt nok til å kunne ta av for den økte kollektivetterspørselen som køprising vil føre til.

– Så lenge togene går så sjelden som de gjør og det er så usikkert om de i det hele tatt går eller ikke, så kan vi ikke innføre køprising, sier Elvestuen. Køprising kan først vurderes når regjeringen sikrer et velfungerende togtilbud som har tilstrekkelig kapasitet.

Dette er nok et eksempel på at regjeringen driver lokalpolitikk i Oslo, sier Elvestuen.

Sen varsel
Venstres Ola Elvestuen reagerer også på at utdelingen av belønningsmidlene kommer etter at Oslo har revidert sitt budsjett for 2010.

el-biler utenfor Oslo Rådhus

Foto: Toril Berge

– I realiteten innebærer dette at opprustningen av Ekebergsbanen står i fare. Det vil ikke Venstre tillate, men det vil bety at andre tiltak risikerer å bli nedprioritert, sier Elvestuen. Han er oppgitt over at regjeringen systematisk forfordeler Oslo og Akershus når det gjelder kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**