– 800 m-sonen må respekteres!

– Det er helt korrekt av Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim å holde på 800 m-sonen rundt Haakonsvern. Konsekvensene kan bli langt mer fatale en å respektere den, sier bydelsstyrerepresentant i Laksevåg bydelsstyre, Trond W. Tveiten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det virker korttenkt og lite langsiktig av Byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen å ville trosse 800m sonen, fortsetter Wathne Tveiten.

-Haakonsvern er en av Bergens største arbeidsplasser og aktiviteten på basen gir ringvirkninger i form av enda flere arbeidsplasser. Sjømilitær aktivitet er blitt en viktig del av Laksevågs identitet som bydel. Det verste som kan skje dersom det tillates bygging innenfor 800m-sonen rundt basen er at forsvaret til slutt flytter ut, fortsetter han.

Kveldsstemning ved fjorden, fugler, kyst, fyr

– Folkeretten stiller krav til avgrensning mellom militær og sivil aktivitet rundt en militærbase for å skåne sivilbefolkningen i tilfelle basen blir angrepet. Dette kan virke vanskelig å forestille seg i vår fredelige kant av verden, likefult er det noe forsvaret må ta på alvor, sier Wathne Tveiten.

– Laksevåg er som de fleste andre bydeler presset på areal og det begynner å bli vanskelig å finne nytt byggeland. Venstre mener byfjellsgrensen skal respekteres så for oss er det ikke aktuelt å tillate bygging høyere en byfjellsgrensen, jeg innser derfor at utbygging i større grad må skje i strandsonen kombinert med mer effektiv arealutnyttelse, sier Wathne Tveiten.

– Sjøforsvaret skal innen få år flytte både rekruttskolen og befalskolen til Bergen noe som vil gi enda mer aktivitet og enda flere arbeidsplasser knyttet opp mot Haakonsvern, men dersom Bergen Kommune viser motvilje til å opprettholde 800m-sonen frykter jeg at forsvaret vil revurdere denne flyttingen, sier Wathne Tveiten.

Dokken sett fra Laksevåg

– Byrådets forstår konsekvent ikke hva som er til Laksevågs beste, de stiller aldri opp for oss når det gjelder. Bygging nært opp mot Haakonsvern er mildt sagt som å gjøre i buksen for å holde varmen, det hjelper kanskje en liten stund men konsekvensene på sikt er fatale.

– Laksevåg har alltid vært en bydel med store arbeidsplasser i bydelen, mange jobber og bor i bydelen sin. Denne tradisjonen må vi opprettholde, vi må opprettholde den store maritime sektoren i bydelen og styrke den, ikke gå til krig mot den som byrådet prøver på, avslutter Tveiten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**