Nei til køprising blir dyrt for Bergen

Bergen fikk 55 millioner i “belønningsmidler” for 2010. Trondheim, Kristiansand, og Drammen har dog fått mer, fordi de har inngått et forpliktende samarbeid med staten om å redusere biltrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trafikk, vei, kø

Å finansiere mer bybane med køprising kan være en måte for Bergen å gjøre det samme. Men det er og aktuelt med andre tiltak som kan sikre en langt bedre kollektivtrafikk, for eksempel kollektivfelt og prioritering av busser i lyskryss.

Sikker vinner
I fjor fikk Bergen bare 35 millioner i belønningsmidler. Trolig burde vi disse to årene fått rundt 200 millioner i stedet for 90 millioner. Manglende vedtak om restriktive tiltak for å redusere biltrafikken er årsaken til dette. Køprising er en sikker vinner i Samferdselsdepartementet.

I juni vedtok fylkesutvalget i Hordaland videre finansiering av Bybanen. Penger til en forsvarlig finansiering er avgjørende for å komme fra plan til realitet. Venstre har sammen med en rekke partier tatt konsekvensene av det, og ønsker å innføre køprising i Bergen.

Køprising er enkelt forklart en avgift på privatbilkjøring som differensieres ut ifra når på døgnet man passerer en bomstasjon. Tanken er også enkel: Avgifter reduserer bilkjøringen, og det er større behov for å redusere bilkjøringen enkelte tider på døgnet enn andre, for eksempel i rushtiden. Dette vil også sikre en bedre utnyttelse av de veiene vi har og redusere behovet for å øke kapasiteten på dagens innfartsårer.

Lovte halvparten
Ved byggingen av Bybanen lovet staten opprinnelig å ta halvparten av regningen. Nå når første byggetrinn er ferdig, ligger staten an til å ha betalt en fjerdedel. Som vestlendinger flest, har også vi bergensere lært seg til ikke uten videre å stole på sentralmakten i Oslo. Skal vi ha noe gjort, må vi ofte gjøre det selv.

Bybane Bergen

Løfter om spleiselag blir ikke alltid fulgt opp. Da er det viktig å finne finansieringskilder som er stabile. Staten gir belønningsmidler til kommuner som gjennomfører store tiltak for å redusere egen biltrafikk.

Disse midlene er avhengige av kommunenes egen innsats, men finansieringen er adskillig sikrere enn flyktige løfter fra regjeringen. De 55 millionene Bergen nettopp fikk tildelt, er adskillig mindre enn det vi kan få dersom vi virkelig går inn for å redusere biltrafikken der vi kan.

Videre utbygging av Bybanen er viktig for Bergen. Det er også andre prosjekter for bedre kollektivtrafikk. For at kommunen og fylkeskommunen skal ha råd til å gå i gang med disse prosjektene, må Bergen gjøre seg fortjent til statlige belønningsmidler.

Harald Hove 3

Kristelig Folkeparti har i fylkestinget innsett dette, og sikret flertall for køprising i fylkesutvalget. Jeg ser fram til at KrF skal sikre saken også i bystyret. Økt lokal innsats vil også gi et bedr grunnlag for å kreve mer fra staten i fortsettelsen.

Harald Hove,
Gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre

Innlegget sto på trykk i BT 14.7.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**