— Trist innbyggerinitiativ

Venstres gruppeleder i bystyret, Hans-Carl Tveit, er kritisk til måten innbyggerinitiativet fungerer i Bergen, skriver BA idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Stemmegiving

I gårsdagens avis skrev BA at antall innbyggerinitiativ i bystyret i Bergen går ned. Flere stiller spørsmål ved hvorvidt det er vits i å bevare ordningen.

Tveit mener ordningen har livets rett, men at det må gjøres mye enklere å ta opp slike initiativ.
— Dagens regel er at en sak ikke kan være behandlet i inneværende periode. Men listen er lagt veldig høyt, sier Tveit til BA.

Hans-Carl Tveit

Han mener også at byrådet ikke har vært flinke nok til å følge opp innbyggerinitiativ.
— De siste årene har vi hatt gjennomslag for to initiativ i bystyret. Ett handlet om Bergens status som Fairtradeby, den saken tok fire år.
— Så er det saken om å gjøre Frederiksberg Festning tilgjengelig for allmennheten. Den saken er vedtatt, men man finner ikke budsjettmessig dekning for å gjennomføre det.

Les hele saken i dagens BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**