Velkommen til Stokke Venstres sommermøte

Håper dere nyter noen fine sommerdager nå i juli. I lokalpolitikken er det sommerferie til september og det er derfor også stille med hensyn til møter i vårt lokallag.
Imidlertid ønsker styret å markere at et politisk møteår er over og at vi i høst tar fatt på de siste 12 månedene før neste kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Derfor inviteres alle medlemmer i Stokke Venstre til et hyggelig sommermøte tirsdag 24. august kl 18:30, hvor styret også vil by på mat og drikke i landlige omgivelser.

Sommerfugler ved Akersvannet

Sommerfugler ved Akersvannet
Foto: Elin M. S. Tveter

Arrangementet er lagt til Buer ved Akersvannet (hos vår org. nestleder Elin Marie S. Tveter) med adresse Stokke Ravei 622. Se kartutsnitt på denne linken.

På grunn av innkjøp av mat og drikke, håer vi du kan gi en tilbakemelding på om du har anledning til å være med på vårt sommermøte. Vi håper jo det!

I løpet av de neste 6 månedene skal vi ha på plass en valgliste for kommunevalget 2011, og vi skal ha på plass et nytt valgprogram.

Har du ideer til saker som du mener Stokke Venstre bør ha fokus på i programmet for perioden 2011- 2015, så setter programkomiteen stor pris på tilbakemeldinger.

I forbindelse med nominasjonsprosessen, håper vi du har anledning til å komme med innspill på mulige kandidater, slik at vi får en god og bredt sammensatt liste ved valget i 2011.

Tips på navn og programposter kan du sende/ringe til enten leder Tor Heyerdahl Svensen (952 72 804) eller sekretær Kåre Pettersen (tel. 990 22 385).

Med sommerlig Venstrehilsen
Tor Heyerdahl Svensen (leder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**