Ja til en modernisering av offentlig sektor

Skal vi sikre morgendagens velferd, er Norge avhengig av en modernisering av offentlig sektor.
En mer moderne offentlig sektor er et selvstendig mål, men også viktig fordi det bidrar til mindre press på konkurranseutsatt industri og næringsvirksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre er imot regjeringens logikk som teller antall ansatte i offentlig sektor som mål for velstandsutviklingen. Venstre vil snu denne logikken og heller måle hva brukerne faktisk får igjen av

Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø

tjenester for de pengene som brukes.

Venstre vil at velferdssamfunnets tjenester i all hovedsak skal være offentlig finansiert og det offentliges ansvar.

Venstres grunnsyn er likevel at det viktigste er at brukerne får et best mulig tilbud, ikke hvem som driver tilbudet.

Derfor er Venstre åpen for konkurranseutsetting som virkemiddel for å gi folk et best mulig tilbud.

Hilmar Flatabø,
fylkesleder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**