-Følg opp Voldtektsutvalget, Storberget!

Venstres Trine Skei Grande ber justisministeren om å følge opp anbefalingene fra Voldtektsutvalget, etter at en ny rapport viser at kun hver tiende voldtekt blir anmeldt til politiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Voldtekt er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for og vi må gjøre langt mer for å redusere mørketallene, oppklare mer og bedre omsorgen for ofrene, sier Skei Grande.

Voldtektsutvalget leverte sin innstilling i januar 2008, men justisministeren har fortsatt ikke fulgt opp anbefalingene fra utvalget. -Det er nå på høy tid at justisministeren følger opp utvalgets anbefalinger, sier Skei Grande.

Voldtektsutvalget anbefalte blant annet å etablere en ny sentral, landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Denne enheten skal være operativ 24 timer i døgnet i et nært samarbeid med landets politidistrikter.

Av de sakene som faktisk blir anmeldt til politiet, er det mange som ikke fører til domfellelse. -Dette viser at det er et stort behov for å bedre etterforskningen i voldtektssaker, sier Skei Grande.

-Her vil den anbefalte spesialenheten være svært viktig for å kvalitetssikre enkeltsaker og sikre nødvendige rutiner for informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse, sier Skei Grande- Bedre etterforskning vil gi flere domfellelser og føre til at flere anmelder voldtekter til politiet, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**