SkatteFUNN-ordningen må styrkes

Venstres leder Trine Skei Grande mener at SkatteFUNN-ordningen bør styrkes for å gjøre det lettere for næringslivet å forske, spesielt for småbedriftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre mener at SkatteFUNN-ordningen har vært en suksess og må styrkes, da den fører til mer privat FoU og verdiskaping i næringslivet.

-Vi ser på ordningen som viktig for å stimulere til økte FoU-investeringer i næringslivet og dermed nå målet om å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP, sier Skei Grande.

Norsk næringsliv bruker lite penger på forskning og utvikling sammenlignet med mange andre land, viser FoU-statistikken. Dette kan blant ha sammenheng med at den rødgrønne regjeringen har innført flere innstramminger i SkatteFUNN-ordningen, som nå bør reverseres.

Venstre vil øke beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen, fjerne begrensningsregler knyttet til timetall og gjeninnføre ordningen med støtte til ulønnet forskningsinnsats.

-Vi i Venstre foreslo dette senest ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i vår, men regjeringspartiene stemte dessverre i mot, sier Skei Grande.

-Spesielt mange gründere i startfasen har nytte av skatteFUNN-ordningen, sier Skei Grande til Aftenposten den 30. juli. -Jeg tror vi har mistet mange arbeidsplasser og gode ideer fordi de minste bedriftene ikke får den støtten de trenger, mens næringsministeren bare er opptatt av de store bedriftene, sier hun.

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 av Bondevik II-regjeringen som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. SkatteFUNN-ordningen gir gjennom skattefradrag støtte til forskning og utvikling (FoU). Statistisk sentralbyrå (SSB) har evaluert SkatteFUNN-ordningen og sluttrapporten fra 2008 viser at for hver krone som gis under SkatteFUNN, øker FOU-innsatsen i bedriftene med det dobbelte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**