Tenker nytt og grønt på flere måter

I forbindelse med Venstres kampanje “1.000 bedrifter på 20 dager” ble Gjennestad videregående skole samt hagesenteret avlagt et besøk forrige uke. I tillegg til være en av fylkets friskoler er det også en foregangsskole når det gjelder å finne nye løsninger både med hensyn til undervisning men også skoledrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Fra parkområdet på Gjennestad

Fra parkområdet på Gjennestad
Foto: gjennestad.no

Med på besøket var Venstres nestleder Helge Solum Larsen, fylkesleder Hilmar Flatabø, lokallagsleder Tor Heyerdahl Svensen samt gruppeleder i fylkestinget Kåre Pettersen. De besøkende ble tatt svært godt i mot på Gjennestad, og fikk bl.a. en omvisning på det nye flisfyringsanlegget som ble ferdigstilt på forsommeren i år.

Anlegget vil ved full drift levere 5 millioner kilowattimer. Dette utgjør hele skolen, veksthusene samt hagesenterets behov for varme gjennom året. Anlegget med sin teknologi, er ett av tre leverte anlegg i verden, så at Gjennestad er i front med hensyn til å ta i bruk ny teknologi er nærmest unødig å kommentere. Det er ikke bare millionbesparelser en slik investering fører med seg, men også store grønne verdier.

Som Johan Bue fra skolen sa, må man vise skolens elever at man følger med i timen, og vise at veksthusnæringen som en storforbruker av lys og varme, er i frremste rekke når det gjelder å finne løsninger for bruk av alternative energikilder.

 Fra v. Johan Bue, Helge Solum Larsen og Kåre Pettersen på omvisning i den nye fyringssentralen

Fra v. Johan Bue, Helge Solum Larsen og Kåre Pettersen på omvisning i den nye fyringssentralen
Foto: Hilmar Flatabø

Johan Bue kunne opplyse at man hadde installert både solcellepaneler og solfangere. Solfangerne på taket av idrettsbygget gjorde at hele bygningskomplekset var selvforsynt med produksjonen av varmt forbruksvann ca 9 av årets 12 måneder.

Under besøket fikk vi også høre om skolens utfordringer knyttet til endrede driftsvilkår for friskolene. Det var ingen tvil om at man ønsket seg tilbake til friskoleloven slik den var under regjeringen Bondevik!

Skolen benytter hagesenteret til praktisk utplassering av elevene i forbindelse med utdannelsen både innenfor gartner og handel-/service utdannelsen. At elevene på skolen trives svært godt viser elevundersøkelsene. Skolen har 85 ansatte og godkjent for 240 elever. Av elevene kommer ca 65 % fra Vestfold. Skolen har også en internatavdeling med plass til over 100 elever.

Skolen søkte i juni om å opprette en ny linje med 20 elever knyttet til helse og sosialfag. En søknad Venstre støttet ved behandlingen i fylkestingets junimøte, og som fikk flertall mot de rødgrønne partienes stemmetall.

Besøket ble avsluttet med en hyggelig lunsj i den nye kafeteriaavdelingen, som bl.a. serverer både mat og drikke fra egen virksomhet og produksjon.

– Jeg er imponert over hvordan Gjennestad klarer å ligge helt i front med å tenke nytt og finne alternative energikilder, kommenterte Helge Solum Larsen overfor media under oppsummeringen.

——
Mer om Venstres kampanje “1.000 bedrifter på 20 dager” kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**