Differensierte skjenketider

I Venstre tror vi ikke at løsningen er å sende alle borgere til sengs til samme tid, skriver Erlend Horn, ungdomskandidat for Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De fleste voldstilfeller skjer i forbindelse med alkohol. Under påskudd av dette innføres regelmessig nye reguleringer av utelivets skjenketider. Sist ute er forslaget fra regjeringen om en nasjonal innskrenking av skjenking fra 03 til 02.

I Venstre tror vi ikke at løsningen er å sende alle borgere til sengs til samme tid. Vi tror heller ikke løsningen er for Stortinget å overkjøre det lokale selvstyret og fastsette ensformige lover på alvorlige, men ytterst lokale problemstillinger. Vi tror løsningen ligger dypere enn som så.

Man skulle tro at med fri flyt-partiet Frp i byråd ville slike inngrep møte stor motstand i Bergen.
Men nei. I 2008 innførte byrådet, med daværende helsebyråd Liv Røssland fra Frp i spissen, skjenkestopp kl 02:30. Venstre stemte imot denne innskrenkningen. Å kollektivt straffe det store flertallet som kan oppføre seg i de sene timer fordi et lite mindretall ikke kan det, er absurd.

Regjeringen og byrådet fremstiller innskrenking av borgernes rett til å bestemme selv når de må hjem fra byen som den endelige sølvkulen mot alkoholrelatert vold. Det er for naivt. Venstre vil i stedet oppheve statlige reguleringer på skjenketider og la det være opp til de lokale folkevalgte selv å bestemme hvilke tiltak som passer best. I Bergen vil vi utvide muligheten for alkoholservering til det tillatte maksimum i dagens nasjonale rammer.

Mer effektive løsninger er strenge reguleringer for å sikre at skjenkestedene drives av seriøse aktører og mer synlig politi i gatene. I tillegg vil muligheten for differensierte skjenketider, som drastisk reduseres med regjeringens nye lovgivning, motvirke konfliktscenariet av tungt berusede mennesker i lange taxikøer.

Slik kan vi redusere volden i Bergen og Norge uten å innføre kollektiv leggetid.

Erlend A Horn

Erlend A. Horn,
Ungdomskandidat for Bergen Venstre

(Innlegget sto på trykk i BA 30.7.2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**