Ingen kroner fra belønningsordningen til Vestfold

Det ble ingen nye byer med i belønningsordningen da regjeringen for ca. 3 uker siden delte ut midlene for 2010. Ordningen som i sin tid ble innført av Bondevik-regjeringen, gir støtte til “storbyer” som vil gjøre tiltak for mer kollektivtransport og reduksjon av privatbilisme. Venstre ønsket å utvide ordningen til 1 milliard årlig, og la Vestfoldbyene inngå i ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

I stedet ble det en ubetydelig økning og for flere av byene har de fått færre midler enn tidligere år.
Venstre har på Stortinget foreslått å øke belønningsordningen for kollektivtrafikken betydelig i sitt alternative statsbudsjett og vil ha 1 milliard kroner hvert år til formålet. Økte bevilgninger er også et krav Natur og Ungdom og Kollektivkampanjen (består av miljøbevegelse og fagbevegelse) støtter.

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen
Foto: Kåre Pettersen

Vestfold Venstre hadde satt søkelyset på kollektivtransport, da nestleder Helge Solum Larsen gjestet fylket forrige torsdag. "-Når vi ser hvor vellykket belønningsordningen fungerer der den er innført, er det helt utrolig at ikke regjeringen ikke ser den muligheten en slik ordning gir både med hensyn til reduserte klimautslipp og for hele infrastrukturen rundt og i våre større byer. Veitrafikk utgjør jo en av de største utslippskildene", sier Solum Larsen

 Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø
Foto: Kåre Pettersen

For at en by skal få belønningsmidler må både kommune og fylket legge til rette for økt kollektivbruk. "Venstre har over mange år kjempet for kollektivtransporten", sier fylkesleder Hilmar Flatabø i en kommentar.

“-Fylket som veieier må være med på en best mulig tilrettelegging for kollektivtrafikken i Vestfold. Dette kan skje ved at fylkeskommunen bygger flere kollektivfelt og busstrasèer for å bedre framkommeligheten. Bussen må bli vinneren og komme frem lettere og raskere i rushtrafikken"sier gruppeleder og medlem av hovedutvalget for samferdsel i fylket; Kåre Pettersen i en kommentar.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: Privat

I fylket har Venstre vært med på å få vedtatt en ny budsjettpost som går inn for å fremme kollektivsatsingen ytterligere, sier Pettersen videre. Dette i form av "tiltaksmidler til kollektivtrafikken" i Vestfold. Dette er midler i tillegg til de årlige budsjettene til Vestviken Kollektivtrafikk, og er ment å kunne benyttes til forsøk med nye ruter, informasjon for å øke kollektivbruken med mer.

Vestfoldbyene Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik ble fra Venstre foreslått tatt inn i belønningsordningen. Disse byene utgjør på mange måter et sammenhengende bo — og arbeidsområde, og ved å komme med i ordningen ville Vestfoldbyene fått en unik mulighet til å utvide rutetilbudet både innenfor egne sentrumsgrenser men også mellom byene i fylket.

Bussholdeplass-skilt

Foto: Statens vegvesen

"Man må ha etablert et godt tilbud, dersom man ønsker å få flere folk over på kollektivtransport. Da nytter det ikke å tilby imaginære busser", avslutter Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**