Kleppa må svare om Gjøvikbanen

Venstres Borghild Tenden spør hva samferdselsministeren vil gjøre for å opprettholde og utvikle Gjøvikbanen i et brev til statsråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bakgrunnen for henvendelsen er at Aftenposten den 29.juli meldte at Gjøvikbanen må kutte i rutetilbudet til Oslo i rushtiden på grunn av materialfeil. Mange av feilene skyldes dårlig infrastruktur og Jernbaneverket vil bruke lang tid på å sette banen i bedre stand.

-Jeg mener at Jernbaneverket må ta ansvaret for at Gjøvikbanen nå må redusere antall avganger, sier Borghild Tenden.

Borghild Tenden på Sandvika Stasjon

Foto: Christoffer Biong

Hun viser til at Gjøvikbanen har vært en suksess etter at den ble konkurranseutsatt i 2005, men at driften hele tiden er avhengig av at Jernbaneverket gjør jobben sin på skinnene.

-Jeg har blitt gjort kjent med at det ikke alltid har vært like lett for Gjøvikbanen å samarbeide med Jernbaneverket, sier Tenden. -Her er det nødvendig med tiltak både på kort og lang sikt for å opprettholde og utvikle tilbudet og dette bør statsråden nå ta tak i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**