Video: Vil endre energiloven for å redde Hardanger

Venstre legger nå inn et forslag på Stortinget om å endre energilovgivningen slik at en ved bygging av kraftlinjer i verdifulle naturlandskap må ta større miljøhensyn enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele forslaget fra Venstre her.
Se video fra TV2: Halvorsen har gitt opp Hardanger

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

– Regjeringen har gitt Statnett konsesjon til å strekke ny høyspentlinje i luft gjennom Hardanger. Når selv ikke naturen her er viktig nok til å bli hensynstatt fremfor rene økonomiske interesser, viser det at regelverket er alt for svakt, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

— Vi ønsker at energiloven også skal legge inn omsorgen for det klassiske naturvernet, for reiseliv og for de andre faktorene slik at dette blir faktorer man skal vurdere når man skal fatte slike type avgjørelser, sier Trine Skei Grande til NRK.

Verdifulle naturlandskap
Venstre har derfor lagt inn forslag på Stortinget der vi ber Regjeringen om å fremme forslag til endringer i energilovgivningen som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel ved bygging av kraftledninger i verdifulle naturlandskap for bedre å ivareta miljøhensyn.

Kraftledninger

Foto: Henrik Østerman

– For prosjekter i Statnetts regi, vil vi i vedtaks form be ministeren bruke eiermakten til å utsette igangsettingen til prosjektene er vurderte etter de nye retningslinjene, sier Skei Grande.

– For linjen i Hardanger må det være bedre å leve en liten stund til med en viss usikkerhet fremfor å ødelegge en natur landet vil ha glede og nytte av i all fremtid, avslutter Skei Grande.

Venstre foreslår også å styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel. -Det er behov for å styrke FoU-innsatsen på dette området slik at kabel i enda større grad blir et reelt alternativ til luftlinjer, sier Skei Grande.

Flertall mot monstermaster på Stortinget?
— Vi gir oss ikke før mastene står der. Vi ser at det er et gryende folkelig engasjement mot vedtaket i regjeringen, så det er ingen grunn til å gi seg nå, sier Skei Grande til Tv2.

Skei Grande er skuffet over at SV har gått på enda et miljø-nederlag i regjeringen og mener SVs stortingsrepresentanter egentlig støtter Venstres nye forslag.

— Jeg tror at det egentlig er flertall i Stortinget nå for de lovendringene som Venstre har foreslått i dag. Vi får bare håpe at stortingsrepresentantene får lov til å stemme det de egentlig mener, sier Skei Grande til Tv2.

Hør Trine i Nyhetsmorgen med politikk

Les også:
NTB/BT: Krever omkamp i Hardanger
P4: Regjeringen må høre på folket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**