Mer liberal politikk for å møte framtida

-Det må til mer liberal politikk for å møte framtidas utfordringer. Verken dagens sosialistiske regjering eller sommerens meningsmålingsalternativ på ytre høyre er villig til å ta de grepene som kombinerer kunnskap med miljøvern og gir oss de gode, langvarige løsninger innenfor energi og næring, sier fylkesleder Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ny kunnskapsøkonomi for velferd og bærekraft
Sollied er både bekymret og overrasket over at regjeringen ikke benytter anledningen til nødvendige grep innenfor energi- og næringsutvikling, skole og forskning. -Olje- og gasskilder vil ubønnhørlig ta slutt innen relativt kort tid. Hvis Norge skal beholde sitt velferdsnivå, er det viktig at vi ikke forblir ensidige i energipolitikken. Derfor trenger Norge en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi. Vi må snarest over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og fornying av norsk næringsliv, sier fylkeslederen. -Det er ikke tida for å ta lange hvileskjær i forskningsbevilgningene. Vi må øke forskningen for å finne nye produkter, nye medisiner, nye energiløsninger, mer kultur- og samfunnskunnskap, mener Solled.

Mer attraktivt for landsdelen
Sollied er overbevist om at den nordlige landsdel ville virke langt langt mer forlokkende på ungdom hvis man fikk fart på utvilklingen av fornybar energi. -Venstre har som ambisjon at Norge skal være et miljøpolitisk foregangsland, og ikke bare kalle oss det, fastslår Sollied. Han etterlyser også viljen til å satse på kvalitet i skolen og et systematisk kunnskapsløft for lærerne, samt vilje til å fjerne skjeve ordninger og regelverk som gjør at etablerere diskrimineres og heller velger å søke arbeid hos andre.

-Med utgangspunkt i kunnskapspolitikk fra et liberalt sentrum, er det langt større sjanser for at vi får den velferden folk forventer og de arbeidsplassene som er attraktive og holder landet gående og bærekraftig, avslutter Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**