Nominasjonsarbeidet i Troms Venstre starter

Prosessen med forslag til Venstreliste i Troms til Fylkestinget 2011 er i gang under ledelse av Bodil Carlson, som skal ha med seg Vidkunn Eidnes, Vidkunn Haugli og en representant fra Troms Unge Venstre i arbeidet fram mot februar 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bodil Carlson har sendt ut følgende info til lokallagslederne i Venstre og kontaktpersoner for Venstre i Troms:

Info om valgkomiteens arbeid i forbindelse med fylkestingsvalget 2011

Vi har til rådighet tida fram til fylkesårsmøtet første helg i februar 2011. Da vil nominasjonsmøtet også holdes.
Vi ønsker en mest mulig demokratisk prosess hvor lokallagene pluss kontaktpersoner fra de kommunene som ikke har lokallag, inviteres til å være med på å få til ei god fylkestingsliste.

Følgende framdriftsplan med arbeidsoppgaver er ønskelig fra alle lokallagene pluss kontaktpersoner fra kommuner som ikke har lokallag:

Arbeidsoppgaver til lokallagene:
1. Forslag på kandidater til fylkestingslista fra egen kommune eller eget distrikt.
2. Forslag på kandidater fra andra lag som de ønsker med på lista.
3. Forslag på toppkandidater i prioritert rekkefølge (det er ingen kumulering ved fylkestingsvalget).

Videre framdrift:
· Disse forslagene må være sendt meg innen 15.september. Forslagsstillerne må sjekke ut med de foreslåtte kandidatene at de ønsker å stå på lista.
· Valgkomiteen utarbeider ei liste over de forslag på navn som er kommet inn.
Denne lista sendes ut til lokallagene og de andre kontaktpersonene for kommunene i slutten av september.
· Etter det ønsker vi tilbakemelding på 8-12 navn fra denne lista innen 1.nov.
· Valgkomiteen sender ut endelig forslag i desember. Lista sendes også media.

Jeg håper at denne prosessen lar seg gjøre og at tidsfristene holder. Er det noe som er uklart, må dere bare ta kontakt.
Av praktiske årsaker foreslår jeg at korrespondansen ang. listeforslagen skjer pr e-post.

Tromsø 03.08.10

Vennlig hilsen
Bodil Carlson
Tlf: 77670435 / 91342016
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**