– Likebehandling skal være selvsagt

Venstres leder Trine Skei Grande reagerer sterkt på at studenter som er barnevernsbarn i alderen 18-23 behandles annerledes enn andre studenter. — En student som bor hjemme hos sine biologiske foreldre, kan få studiestøtte fra Lånekassen selv om levekostnadene besørges av foreldrene. Da er det grov forskjellsbehandling at noe annet skal gjelde studenter som bor hos fosterforeldre, sier Skei Grande. — Begge grupper bør ha rett på studiestøtte, selv om borteboerstipendet selvsagt skal være avhengig av hvorvidt man bor hjemme eller borte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Trine Skei Grande varsler at likebehandling av barnehjemsbarn skal opp i Stortinget.

Trine Skei Grande varsler at likebehandling av barnehjemsbarn skal opp i Stortinget.
Foto: Caroline Roka

– Jeg er overrasket over at Tora Aasland synes å mene at studiestøtte og støtte til fosterhjem eller institusjon er samme støtte under forskjellige merkelapper. Det må i beste fall bero på en stor misforståelse.

– Tilskuddet til barnevernsbarn i ettervern er ment som et tilskudd til livsopphold, men tilskuddet er jo ment for foreldrene eller institusjonen, ikke for barnet selv. Det skal sikre at barnevernsbarnet også etter fylte 18 år kan stå på linje med alle andre. Da blir det meningsløst at tilskuddet skal stå i veien for lik rett til utdanning, da er vi jo tilbake til start, mener Skei Grande.

Hun legger til at det verste med regelen er at det gir incentiver i feil retning. – Vi vil jo at flest mulig skal benytte seg av ettervern, fordi vi tror det sikrer trygghet i overgangen til voksenlivet. Men dette legger opp til at barnevernsbarn skal velge bort ettervern for å kunne studere. Det er riv ruskende galt.

Trine Skei Grande varsler at dette vil tas opp i Stortinget. — Jeg vil utfordre Tora Aasland og Audun Lysbakken på om dette er i tråd med SV og Regjeringens syn på lik rett til utdanning, og med arbeidet for å styrke stillingen til barnevernsbarna. Om nødvendig må vi fremme et lovendringsforslag, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**