Hva vil du med Bergen?

I begynnelsen av juni la programkomitéen frem første utkast til Venstres kommuneprogram 2011-2015, for behandling i partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Idun K. Bortne

Idun K. Bortne

Høringsrunde i partiet
– Vi ønsker å påpeke at dette er et foreløpig utkast til kommuneprogram og at dere ikke vil finne alle spørsmål besvart i dette utkastet.

En høringsrunde i partiet skal gi oss svar på de områder som ikke er behandlet, samt gi oss en stemningsrapport i forhold til hvor partiet står i enkeltsaker, forteller Idun K. Bortne, leder av programkomiteen. Hun påpeker samtidig at noen saker er bevisst utelatt i dette programmet fordi de skal være sluttbehandlet før valget 2011.

Dokument, program

Har du ikke mottatt programmet? Send en e-post til organisatorisk nestleder for hjelp!

Prosessen videre
Programmet skal vedtas på et eget medlemsmøte 23. oktober 2010. Vi har lagt opp til følgende datoplan for behandling:
• Frist for innsendelse av endringsforslag, tilleggsforslag og kommentarer på førsteutkastet er
27. august.
• Programkomitéen vil behandle alle innkomne forslag og fremlegge innstilt andreutkast
1. oktober. Alle avviste forslag vil bli skriftlig begrunnet.

Alle innspill og forslag sendes [email protected]

Skole, utdanning, skrive
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**