Bra at regjeringen snur, men lovendring som sikrer verdifull natur må på plass

Venstre er tilfreds med at regjeringen snur og nå åpner for vurdering av sjøkabel, men understreker at kampen for Hardanger ikke er over.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– Det er bra at regjeringen snur og nå vil vurdere sjøkabel, men det er viktig å få på plass en ny og uavhengig vurdering av kraftledningen i Hardanger slik Venstre har foreslått og det er viktig at det folkelig engasjementet for Hardanger fortsetter, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Det er dessuten avgjørende at vi får endret energiloven slik at vi kan sikre verdifulle naturlandskap og bedre ivareta ikke bare energihensyn, men også miljøhensyn, sier Skei Grande.

Verdifull natur
Venstre mener regjeringen burde sørget for at Statnett utsetter oppstart av anleggstart i konfliktfylte prosjekter inntil man har fått på plass en lovendring som i større grad sikrer verdifulle naturlandskap.

 Venstre vil sikre verdifull natur.

Venstre vil sikre verdifull natur.

Venstre har lagt inn et forslag i stortinget om å

1)endre energilovgivningen for å åpne for økt bruk av jord- eller sjøkabel ved bygging av kraftledninger i verdifulle naturlandskap for bedre å ivareta miljøhensyn og

2)at regjeringen sørger for at Statnett utsetter oppstart av anleggsarbeidet i allerede vedtatte utbygginger av luftledninger i verdifulle naturlandskap, slik at disse kan vurderes på nytt etter det nye regelverket.

3)styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel

Her kan du laste ned forslaget som Venstre fremmer i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**