Statlig skjenkestopp fungerer ikke

Venstre deler regjeringens mål om å redusere alkoholrelatert vold, men en statlig innskrenking er ikke veien å gå, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen. Elvestuen legger så til, nå er det tydelig at en nasjonal innskrenking ikke kommer til å fungere etter hva som er formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Dette er den rødgrønne formynderstaten på sitt verste. En sentralisert statlig innskrenking av skjenketidene er et hån mot lokaldemokratiet, sier Elvestuen.

Venstre er sterk motstander av den statlige innstrammingen i åpningstidsrammene for alkoholservering.

Erfaringene fra de kommunene som har redusert skjenketid viser at den rødgrønne regjeringens innskrenking av skjenketid ikke kommer til å fungere. Dette bekrefter det Venstre har sakt hele tiden. Det er kommunen selv som er best til å avgjøre dette. Det er de lokalt folkevalgte som best kjenner forholdene i sin kommune, sier Elvestuen.

– Når kommunen får bestemme selv og finner gode løsninger så ser en at det fungerer. Noen av disse kommunene har differensierte stengetider, noe som har fungert godt. Da får en styrt hvor bråket eventuelt skal være. Dette er kommunene selv best til å avgjøre, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Den rødgrønne regjeringen viser her en massiv mistillit mot kommunestyrer og lokale folkevalgte. De bør selv kunne vurdere hvilke tiltak som kan settes inn mot eventuelle problemer knyttet til alkoholbruk. Skjenketidene er bare ett av mange virkemidler, og det finnes ingen nasjonale svar på slikt, sier han.

– Det kan ikke være sånn at statsråder og stortingspolitikere skal bestemme når myndige borgere skal kunne ta seg en øl. Venstre vil fjerne statlige reguleringer på skjenketider. Vi mener lokale myndigheter er fullt i stand til å finne de mest fornuftige åpningstidene i sine respektive kommuner, sier Elvestuen.

Venstre mener det ikke bør være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol. Åpningstider må kunne fastsettes av den enkelte kommune.

– Den rødgrønne innstrammingen i åpningstiden vil kunne føre til økonomiske problemer og oppsigelser i utelivsbransjen, tror Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**