Landskonferansen 2010

Venstres Hovudorganisasjon inviterar partiets folkevalde, tillitsvalde og vanlege medlemmer til landskonferanse helga 02.-03. oktober på Thon Hotel Opera, Oslo. Tema: Venstre, vekst og verdiskaping mot 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre best i test!

Det er framleis behov for eit liberalt sentrumsparti, og arbeidet med å gjere Venstre til valvinnar i 2011 er i full gang!

02.-03. oktober arrangerar VHO landskonferansen “Venstre, vekst og verdiskaping” på Thon Hotel Opera, Oslo. Alle folkevalde, tillitsvalde og medlemmer er velkomne til å delta.

Landskonferansen er eit årleg høve for alle Venstrefolk til å møtast til fagleg og sosialt opplegg, og er ein viktig arena for skolering fram mot valet i 2011. Her blir det høve til å møte både Venstres eigne toppolitikarar og eksterne innleiarar frå kultur og akademia.

Har du spørsmål? Kontakt VHO.

PÅMELDING
Klikk her for å komme til nettskjema for påmelding.

PRIS
VHO sponsar deltaking med om lag 1000,- per deltakar. Eigenandelar lag/deltakar må betale vert dermed som følger:
Dagpakke lørdag: 350,-
Dagpakke søndag: 350,-
Middag lørdag: 500,-
Overnatting til søndag: 1000,-

PROGRAM

Laurdag 02. oktober

11:00 Velkomen til landskonferansedeltakarane
Innleiing ved partileiar Trine Skei Grande

11:15 Venstres plass i norsk politikk
Innleiing ved professor i statsvitenskap Frank Aarebrot

12:15 Lunsj

13:00 Valfrie sesjonar, bolk 1:

Sesjon 1: Korleis laga alternative Venstrebudsjett?
v/ Hans Antonsen og Mona H. Hellesnes, Venstre-ordførarar

Sesjon 2: Medie- og informasjonsarbeid
v/ infoteamet

Sesjon 3: Møte- og taleteknikk
v/ Guro Fjellanger, bystyrerepresentant Oslo Venstre

Sesjon 4: Organisering og gjennomføring av valkampen som garanterar suksess
v/ Reidar Lindseth, ordførar i Flatanger

Sesjon 5: Mobilisering og synlegheit gjennom programarbeidet
v/ Helge Solum Larsen, Ola Elvestuen m.fl.

14:30 Valfri sesjonar, bolk 2:

Sesjon 1: Korleis laga alternative Venstrebudsjett?
v/ Hans Antonsen og Mona H. Hellesnes, Venstre-ordførarar

Sesjon 2: Medie- og informasjonsarbeid
v/ infoteamet

Sesjon 3: Møte- og taleteknikk
v/ Guro Fjellanger, bystyrerepresentant Oslo Venstre

Sesjon 4: Organisering og gjennomføring av valkampen som garanterar suksess
v/ Reidar Lindseth, ordførar i Flatanger

Sesjon 5: Mobilisering og synlegheit gjennom programarbeidet
v/ Helge Solum Larsen, Ola Elvestuen m.fl.

16:00 Kaffepause

16:30 en sandere Forstaaelse af vor frie Forfatning. Johan Sverdrups politiske metode og relevans
Innleiing ved Morten Søberg, politisk rådgjevar for Ola Borten Moe (Sp)

17:30 Bedriftskampanjen — oppfølging nasjonalt og lokalt
Innleiing ved Trines Skei Grande og Borghild Tenden

18.15 Slutt dag 1

19:30 Middag

Søndag 03. oktober

09:00 Ny vekst og verdiskaping
Innleiing ved Lars Peder Nordbakken, sentralstyremedlem

09:30 Livsvilkår for grøn industri
Innleiing ved Anne Grete Ellingsen (direktør for strategi og forretningsutvikling, SAE Vind) og Helene Fladmark (prosjektleder Eyde-nettverket, tidligere stortingsrepresentant)

10.30 Listestilling
Innleiing ved Odd Einar Dørum

11.00 Leiars tale

12:00 Generell debatt

13:45 Oppsummering og avslutning
v/ partileiar Trine Skei Grande

14:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**