Oppretthold ekspressrutene i Bergen sør

Ekspressrutene som er satt opp fra enkelte deler i Bergen Sør må opprettholdes og utvides, krever Alf Helge Greaker, leder av Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trolleybuss

Etter signaler fra Skyss virker det som om flere av disse ekspressrutene bare er midlertidige og at alt og alle som kommer fra sørlige deler av Bergen kommune etter hvert skal presses ombord på Bybanen selv om man ikke ikke skal noe på Nesttun å gjøre. Dette blir feil strategi og må etter Venstres syn endres.

Det står riktignok i den vedtatte kollektivstrategien for Hordaland fylkeskommune at "Bybanen skal utgjøre ryggraden i transportsystemet i fremtiden". Venstre støtter dette men under forutsetning at et økende kollektivtilbud for noen ikke skal gå på bekostning av kollektivtilbudet til andre i samme område.

I mange andre europeiske byer går avgangene på bane og buss om hverandre, hele tiden og utfyller hverandre på den måten. Venstre ser muligheten for Bybanen og bussene i sør kan fungere på denne måten.

Når vi først har bygget 4-felts motorveier så må bussrutene benytte disse. Det er jo meningsløst at en passasjer som KAN komme til sentrum med ekspressbuss på 20 minutter MÅ innom Nesttun bare å bruke 40 minutter.

Buss

Mer reisetid er dyrbar tid og dette gjør kollektivtilbudet dårligere i forhold til privatbil.
For SKYSS burde det spille liten rolle om billettinntektene kommer fra en busspassasjer eller bybanepassasjer.

Bybanen vil uansett få et stigende kundegrunnlag med Ventres strategi. Omfattende boligbygging og flere næringsområder langs traséen vil bidra til dette. I tillegg kommer restriksjoner på parkering i sentrum og trafikkregulerende tiltak som køprising som totalt kan gjøre kollektivreiser mer attraktivt og lønnsomt enn privatbilbruk.

SKYSS er bare et foretak som leverer det vi politikerne bestiller. Dagens styrende flertall i Fylkestinget (H, Frp og KrF) er dessverre altfor opptatt av å bruke minimalt med midler på kollektivtrafikk og bruker anbud for å spare penger.

Alf Helge Greaker 2

Derfor vil Venstre kaste dette flertallet og benytte muligheten til å skaffe et kollektivtilbud hvor vi først og fremst skal bestille kvalitet og miljø.

Alf Helge Greaker,
leder Bergen Venstre

(Innlegget sto på trykk i Fanaposten 20.8.2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**