Medlemsmøte 8. september i Venstres Hus

Innkalling til medlemsmøte med prøvenominasjon til bystyrevalgtlisten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Velkommen til medlemsmøte i Østensjø Venstre:

Dato: Onsdag 8. september 2010
Tid: Kl. 19.00 — 21.00
Sted: Møterommet i 2. etg, Venstres hus, Møllergata 16

Saksliste

1. Formalia
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av ordstyrer og referent
2. Orienteringspunkter (5-10 min.)
– Programprosess og evt innspill til lokalprogrammet for Østensjø Venstre
– Nominasjonsprosess Østensjø Venstre
3. Prøvenominasjon til bystyrevalglisten
– Innledning
– Prøvenominasjon (Rangering av foreslåtte kandidater)
4. Suppleringsvalg til delegasjonslisten til Nominasjonsmøtet i Oslo Venstre
– Styret ber om fullmakt til å supplere delegater til nominasjonsmøtet i
Oslo V. ved evt. forfall fra listen over valgte delegater/varadelegater
5. Eventuelt

Påmelding
Gi gjerne beskjed om du kommer eller ikke til undertegnede, på tlf. 92468907 eller e-post: [email protected]. Alle medlemmer i Østensjø Venstre som har betalt medlemskontigenten for 2010 har stemmerett.

Alfabetisk liste over kandidater til bystyrelisten, foreslått av medlemmer og bydelslag i Oslo Venstre våren 2010 samt lokalprogram 2007-2011 for Østensjø Venstre er vedlagt innkallingen som er sendt medlemmene pr. mail og post

Vennlig hilsen
Østensjø Venstre

Britt Inglingstad
bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**