Vil legge ned Bufetat

– Det løser ikke utfordringene for barnevernet å øremerke statlige overføringer til flere stillinger, mener Venstres leder Trine Skei Grande. – Venstre vil legge ned det regionale Bufetat og føre midlene nedover i systemet, til kommuner og brukere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Regjeringen lykkes ikke i å styrke barnevernet, og statsråd Audun Lysbakken varsler nå øremerking av midler til stillinger.

– Det er ikke sikkert at det er stillinger det er mangel på alle steder i landet, mener Trine Skei Grande. – Noen steder kan det være helt andre ting man trenger penger til, som utstyr, lokaler eller sosiale tilbud.

– Analysebyrået Fafo konkluderte i 2009 med at den organiseringen som gjelder i barnevernet i dag, og kommunikasjonen mellom statlig og kommunalt barnevern, begge er for dårlig. Her er ikke flere stillinger svaret. Venstre vil bruke mindre penger på statlig byråkrati og mer penger på de det gjelder: Brukerne og kommunene som står brukerne nærmest, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**