Byrådet innfører minimums-barnevern!

– De eksterne idèelle tilbyderne av barnevernstjenester har ofte et tilbud som er langt over lovens minimum og mer enn det man kan forvente av kommunalt barnevern, påpeker Idun K. Bortne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Barnehage

– Jeg synest på lik linje med New Page og Kirkens Bymisjon at det er mistenkelig at eksterne tilbydere av barnevernstjenester har fått oppdragene sine for Bergen Kommune mer en halvert det siste halvåret.

Selv om den enkelte oppsigelse er faglig begrunnet, er det merkelig at alle kommer på nesten samme tid og jeg mistenker at det ligger ensidig økonomiske motiv bak, det sier bystyrerepresentant for Venstre og medlem av komite for Oppvekst, Idun K. Bortne.

– De eksterne idèelle tilbyderne av barnevernstjenester har ofte et tilbud som er langt over lovens minimum og mer enn det man kan forvente av kommunalt barnevern. Likefult er det ingen tvil om at disse tilbudene fungerer og gir resultater sett fra det enkelte barns ståsted. Jeg frykter at byrådet her prøver å innføre et minimums-barnevern som gir det enkelte barn et tilbud som er innenfor lovens rammer, men langt ifra tilstrekkelig utifra den reelle oppføgingen barnet trenger, fortsetter Bortne.

– Jeg er sikker på at pengene kommunen sparer på å si opp avtalene med disse eksterne tilbyderne kommer igjen mangedoblet på et annet kommunalt budsjett senere. Mennesker som sliter med rus, psykaitri og andre sosiale problemer, har ofte en fortid som barnevernsbarn. Da virker det korttenkt å si opp avtalene med feks. New Page som har en klar forebyggende målsettning i alt sitt arbeid med ungdom som er under barnevernstiltak.

Idun Bortne

– Litt ironisk er det jo også at byrådet her fører rød-grønn kjernepolitikk ved å si opp avtalene med de private aktørene. Den rødgrønne opposisjonen har jo all grunn til å være strålende fornøyd med det mørkeblå byrådet i denne saken, sier Bortne.

– Jeg vil på neste møte i komite for Oppvekst be om en redegjørelse fra byrådet om denne saken, avslutter Bortne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**