Uttalelse: Start arbeidet med sjøkabel nå

Sjøkabel vil bevare den verdifulle naturen i Hardanger, og i tillegg være et viktig håndslag for kabelbransjen, en bransje hvis utvikling vil være avgjørende for at både sjø- og landkabel i fremtiden blir langt mer vanlig enn i dag. Dette er både ønskelig og viktig med tanke på naturinngrepene en da vil unngå flere steder enn i Hardanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hardanger

Foto: stock.xchng

Sjøkabel i Hardanger vil for kabelindustrien representere et pionérprosjekt. Det kan være første gang en benytter sjøkabel basert på PEX — teknologi med så høy spenning, så langt og så dypt. Går kontrakten til selskaper med norsk base, vil det også kunne styrke norsk kabelteknologi og —industri på verdensmarkedet.

Etter massiv motstand og mye medieoppmerksomhet har regjeringen delvis bøyd av og vedtatt en ny utredning av sjøkabel som alternativ til luftspenn Sima – Samnanger.

I samband med konsesjonssøknaden utførte Statnett egne vurderinger av sjøkabel. Statnetts konklusjoner er entydige: Sjøkabel er både teknisk mulig og forsyningsmessig forsvarlig.

Venstre vil derfor umiddelbart be Statnett om å sette i gang planleggingen og konsesjonsprosessen med sjøkabel, parallelt med utredningsarbeidet. Er forsyningssikkerheten til Bergen så prekær som regjeringen hevder, er det lite tid å miste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**