Bedriftskampanjen i gang i Telemark

Venstres bedriftskampanje “1000 bedrifter på 20 dager”, er i gang også i Telemark. Innen 7. september vil Venstres lokallag besøke bedrifter i sin kommune. Tilbakemeldinger fra disse bedriftene er med på å finne gode politiske tiltak for nyskaping og næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Vi trenger å lære mer om hvilke utfordringer småbedriftene står overfor. En framtidsrettet næringspolitikk handler om å ta hensyn til og skape vekstvilkår for disse, sier Venstres medlem i finanskomiteen på Stortinget, Borghild Tenden.

Oljepengene er blitt en fiende
– Det er et paradoks at oljepengene er blitt gründerne største fiende. Det virker som alle tar verdiskapningen for gitt, og finanspolitikken handler i hovedsak om fordeling og bevilginger. Vi fokuserer for lite på hvordan Norge skal skape nye ideer, verdier og arbeidsplasser. Vi må hente flere ideer og forslag fra småbedriftene selv, om hvordan vi skal skape en bedre hverdag for de som skaper sin egen arbeidsplass.

Konkrete tiltak

– Vi har i løpet av det siste året fremmet flere forslag i Stortinget for å bedre vilkårene for gründere. Blant annet vil vi at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag eller minstefradrag på samme linje som “vanlige” arbeidstakere. Vi har også foreslått bedre sosiale ordninger, og at det skal bli enklere og mindre kostnadskrevende å starte opp enkelpersonsforetak.

– Jeg regner med at vi i løpet av kampanjeperioden skal klare å utvide listen med gode forslag for småbedrifter, gründere og enkeltmannsforetak, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**