Bli med Venstrekvinnelaget på høstseminar i Ulvik

Helgen 5.-6.september inviterer Norges Venstrekvinnelag til næringsseminar i vakre Ulvik i Hardanger. Bli med da vel!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Næringsutvikling – løsninger for hele Norge
(sett i et kvinneperspektiv)

Program for seminar i regi av Norges Venstrekvinnelag, 5. og 6.sept.

Lørdag 5.september:

Kl 12.00: Velkommen til Ulvik og Brakanes Hotell v/Mona Hellesnes

Kl 12.10: Lunsj

kl 13.00: Innledning om næringsutvikling i Ulvik og omegn v/Mona Hellesnes

kl 13.30: Erfaring fra lokale etablerere. Muligheter og hindringer for etablering av virksomhet lokalt (Bjørg Djuvsland fra Doktergarden og Torunn Hovland Ljone fra Ljone staudegartneri)

kl 14.15: Kaffepause

Kl 15.15: Sissel Mugås Bjørkhaug, Kvinnovasjon Voss, “Kvinner og innovasjon”

Kl 16.00: Birgit Nistad fra Nistadgruppen — "Grønn teknologi — Bærekraftige løsninger for fremtiden"

Kl 16.40: Terje Breivik, generalsekretær i Venstre: “Hva er Venstres ærend framover?” og Borghild Tenden, stortingsrepresentant “Venstres næringspolitikse engasjement på Stortinget”

Kl 17.30: Spasertur i sentrum, (Mona er lokal omviser) med hovedvekt på de nye virksomhetnene som er etablert av kvinner de siste par åra

Kl 19.00: Felles avreise til Hardanger saft og siderfabrikk – omvisning

Kl 20.00: Middag med lokal underholdning på Hakestad gard

Søndag 6.september:

Kl 09.30: Befaring av naturen i Hardanger – “Hva kan vi lære av Hardangeraksjonen?” v/Mona Hellesnes

Kl 13.00: Avreise

Kontaktpersoner:
Åsta Årøen mobil 99522847
Torild Skogsholm mobil 48082650

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**