Her er vi

Venstre er genuint opptatt av lokaldemokrati og nærmiljøene. Derfor ønsker vi å innføre direktevalg på bydelsrepresentantene og å overføre mer makt til bydelsstyrene, for eksempel i byggesaker og fordeling av kulturmidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per-Arne Larsen halv

Fredag 9. juli etterlyste Åsane Tidende flere engasjerte Åsane-politikere fra et bredere spekter av befolkningen. Spesielt med hensyn til den rivende utviklingen Åsane er i, og viktige saker som skal besluttes fremover blir det etterspurt borgere som engasjerer seg i alt fra bybane og Nyborgstunnel, til Vennebyen og nye byggefelt. I den forbindelse ønsker jeg bare å si: Her er vi!

Åsane Venstre har nylig konstituert seg igjen, og er nå klar for å ta fatt på nettopp slike oppgaver som Åsane Tidende sikter til. Samtidig ønsker vi sammen med Bergen Venstre å slå et slag for at åsabuene selv får større innflytelse på saker som berører Åsane.

Venstre er genuint opptatt av lokaldemokrati og nærmiljøene. Derfor ønsker vi å innføre direktevalg på bydelsrepresentantene og å overføre mer makt til bydelsstyrene, for eksempel i byggesaker og fordeling av kulturmidler. Mange av sakene som i dag avgjøres i Komité for miljø og byutvikling (KMBY) kunne med hell vært håndtert i større grad av bydelsstyrene. Det vil både sikre en grundigere gjennomgang enn det KMBY har kapasitet til, og beslutningene vil tas av representanter med bedre lokalkjennskap.

Samtidig vil direktevalg på bydelsrepresentanter føre til at sammensetningen av bydelstyrene i større grad gjenspeiler det reelle politiske kartet i Bergen. Hvis Venstre gjør det sterkt i Åsane vil det få direkte uttelling på antall representanter i bydelsstyret — fremfor at summen av alle valgkretsene i Bergen skal bestemme hvem som skal ha innflytelse i Åsane.

Åsane Venstre har mange saker vi ønsker å kjempe for, og vi vil engasjere oss i de sakene som har betydning for Åsanes fremtid. Derfor ønsker vi (som Åsane Tidende) at flere slår følge. For å involvere flere ønsker Åsane Venstre å få til lytteposter i Åsane utover høsten, hvor åsabuer kan si sin mening til oss. Vi vil da stille oss opp på tilgjengelige plasser som Åsane Storsenter og Åsane terminal, og lytte til innbyggernes meninger.

I motsetning til en valgkampstand hvor partier forsøker å formidle politikk, vil vi på lytteposten forsøke å ta i mot politiske innspill fra både opponenter og meningsfeller i Åsane. Skulle du være én av de som ønsker å påvirke valgene som gjøres for Åsane, så ikke nøl med å ta kontakt med oss i Åsane Venstre.

Per-Arne Larsen
Leder i Åsane Venstre

(Innlegget sto på trykk i Åsane Tidende 27. august 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**