Byrådet må ta Haakonsvern på alvor

Det er skremmende å se at byrådet ikke tar hensyn til eller ser ut til å ta Bergens tørste arbeidsplass Haakonsvern på alvor, sier bydelsstyrerepresentant for Venstre på Laksevåg Trond Wathne Tveiten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Det er uhørt at kommunen enda ikke har stoppet all byggaktivitet innenfor 800m – sonen ved Haakonsvern etter at Miljøverndapartementet satte foten ned før sommeren. Forsvaret har ikke en gang bli nabovarslet om byggeaktiviteten, sier Wathne Tveiten.

– Når man velger å ha Haakonsvern i Bergen, bør og må kommunen være mer villige til å lytte og samarbeide. Jeg trenger ikke å nevne hvor mange arbeidsplasser Haakonsvern genererer i dag og hvor mye de kommer til å genere i fremtiden. Rekruttskolen på Madla flyttes til Bergen i 2013 noe som vil resultere i økt aktivitet, sier Tveiten.

I 2008 ble det bestemt at det skulle brukes 500 millioner årlig til 2012 og at investeringsnivået vil øke ytterligere frem 2016. Med en slik byggeaktivitet og tilflytting bør det vel være unødvendig å si hvor mye dette vil bety for Bergen på en rekke felt. Det er da pinlig at plansjef i mette Svanes i Bergen kommune ikke engang ser ut til å bry seg når forsvaret kommer med innvendinger til reguleringer i byggesaker.

– Kommunen har svært utvidete fullmakter når det kommer til å straffe private utbyggere som ikke følger pålegg gitt av kommunen. Da sier det seg selv at det er svært viktig at kommunen følger opp når den selv blir pålagt å følge opp og forholde seg til et vedtak, sier Wathne Tveiten.

– Jeg vil ta denne saken opp i neste bydelsstyremøte, itilegg vil vil Venstre ta saken opp i neste møte i komite for klima, miljø og byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**