Positive til varslet prosess om sjøkabel

Venstres nestleder Helge Solum Larsen og Ulvik-ordfører Mona H. Hellesnes er positiv til prosessen energiministeren varslet på dagens pressekonferanse. – Det viktige nå er at de fire utvalgene følger en konsekvent åpenhetslinje arbeidet, og at det etableres god dialog med berørte parter underveis, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Mona H. Hellesnes og Helge Solum Larsen er positive til utvalgene som nå settes ned. Her fra en markering for sjøkabel i Hardanger i august.

Mona H. Hellesnes og Helge Solum Larsen er positive til utvalgene som nå settes ned. Her fra en markering for sjøkabel i Hardanger i august.
Foto: Venstre

På en pressekonferanse i Bergen i dag satte olje- og energiminister Terje Riis Johansen ned fire uavhengige utvalg som skal gjennomgå sjøkabelalternativet i Hardanger på nytt.

– Vi har et håp om at denne prosessen nå bringes inn i et mer konstruktivt spor, sier Solum Larsen.

Håper på gode innspill
– Jeg er fornøyd med det arbeidet som nå settes i gang, og jeg tror utvalgsarbeidet vil gi både interessante og gode resultater. I tillegg tror jeg arbeidet vil gi mange gode innspill til den videre energidebatten i Norge. Samtidig må jeg understreke at vi helst hadde sett en utsatt anleggstart av luftspennet i påvente av utvalgenes konklusjoner, sier Ulvik-ordfører Mona H. Hellesnes (V).

– Planlegg sjøkabel
– Det som imidlertid er avgjørende er at Riis-Johansen parallelt med utvalgsarbeidet ber Statnett om å sette i gang planleggingen og konsesjonsprosessen med sjøkabel. Dersom utvalgsarbeidet vurderer sjøkabel som aktuelt, er det av avgjørende betydning at vi bruker utvalgets arbeidsperiode effektivt, sier Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**