Goddag mann økseskaft fra landbruksministeren

Venstres leder Trine Skei Grande vil legge forholdene til rette for at vi får flest mulig lokale matprodusenter som kan lykkes og bidra til et økt mangfold i den norske matproduksjonen. En ny hygieneforskrift fra EU truer imidlertid eksistensen til mange av disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mat, frukt, grønt

Foto: Microsoft

Grande har derfor ufordret landbruks- og matministeren om hva han vil gjøre for at små lokale matprodusenter skal ha muligheten til å omstille seg til de nye hygieneforskriftene og fortsette produksjonen av lokal mat.

Arbeidsplasser forsvinner
I Halden Arbeiderblad 14. august i år er hovedoppslaget at to lokale matprodusenter kan måtte legge ned hele eller deler av matproduksjonene grunnet nytt hygieneregelverk. Også fra flere andre steder av landet er det kommet tilsvarende reaksjoner fra lokale matprodusenter som følge av nye og svært omfattende krav til hygiene. Flere lokale matprodusenter vurderer å legge ned hele eller deler av matproduksjonen sin grunnet kravene i den nye hygienepakken av 1. mars 2010 for matproduksjon. Det nye regelverket stiller store krav til små bedrifter ikke minst krav til lokaler, hvor alt må godkjennes på nytt. Konsekvensene av dette kan i følge Halden Arbeiderblad være at 18 arbeidsplasser forsvinner fra Bergstrøms Kjøtt og Delikatesse i Halden og at Tistedals Delikatesse avvikler kjøttproduksjon.

Goddag mann
Svaret fra statsråd Lars Peder Brekk er dessverre deprimerende lesning. Her er det goddag mann økseskaft i beste stil. I stedet for å gjøre noe proaktivt for at flest mulig skal ha fleksibilitet i tilpasningen til de nye hygienekravene beskriver bare statsråden gjeldende praksis. Bl.a. skriver statsråden at. "Når det gjelder de to virksomhetene Halden Arbeiderblad omtaler, startet de i sin tid opp i liten skala, men har utvidet betydelig siden oppstarten. I dag er deres produksjon av et slikt omfang at de faller utenfor begrepet "småskala matproduksjon"".

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Venstre vil liberalisere regelverket
-Det er liten eller ingen vilje fra statsråden til å gjøre noe for å sikre bl.a. bedriftene i Halden-området. Det er skuffende, men ikke overraskende at en Sp-statsråd er så servil overfor regelverk fra EU. Den sittende regjering er en regjering uten politisk vilje, men som er mest opptatt av å administrere, sier Grande — Å satse på lokal produksjon av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens landbruk. Regelverket knyttet til produksjon, distribusjon og servering er ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil stimulere til en renessanse for norsk matkultur, bl.a. ved å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisering av regelverket for foredling av lokal mat, uten at det går utover helsesikkerheten, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**