Nominasjonsmøte i Bø Venstre

Vi er i siget og tenker på kommunevalget 2011. Derfor så inkaller vi til Nominasjons møte Torsdag 30 september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gode medlem i Bø Venstre

Du blir med dette innkalla til nominasjonsmøte i Bø Venstre
Torsdag den 30. sept. kl 1900 på Kommunestyresalen.

Sakliste:
1. Framlegg om opent nominasjonsmøte
2. Presentasjon av lista
3. Nominering av kandidatane som skal representere Bø venstre
ved kommunevalet 2010.
4. Valg av tillitsvalgt med vara for lista

Etter sjølve nominasjonsmøtet blir det enkel servering

Bø den 15 september 2010
For Nominasjonskomiteen
Bergit Myrjord
Leiar

Olav Kasland

Foto: Bø Venstre

Ingebjørg Ø Nordbø

Foto: Per Espen Fjeld

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**