– Mye engasjement på medlemsmøte

Sandnes Venstre arrangerte i går medlemsmøte i Sandnes Havn, 19 personer deltok og det ble debatt om alt fra eiendomsskatt til integreringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Medlemsmøtet startet kl 19.00 på Sandnes Havn sine lokaler i Elvegaten med en nydelig utsikt utover Gandsfjorden og indre havnområde.

Medlemsmøte 16.09.10

Foto: Alexander Sjursæther

Det ble fort fullt rundt møtebordet, og 19 nye og gamle Venstremedlemmer fant veien til medlemsmøtet, på tross av et forferdelig vær. Helge Solum Larsen brukte de første 20 minuttene til å snakke om sin posisjon som nestleder i Venstre, hvilke utfordringer sentrum og Venstre står ovenfor samt hvordan lokalvalget neste år kunne utvikle seg.

Vidar Grundetjern

Foto: Alexander Sjursæther

– Medlemsmøtet er et steg mot kommunevalget neste år, vi vil aktivisere så mange medlemmer som mulig i prosessen samt få ut gode liberale Venstre-ideer til hvilke saker som skal hjelpe Sandnes Venstre med å kapre 5 mandater i bystyret, sa en entusiatisk leder av Sandnes Venstre, Vidar Grundetjern.

Sandnes Venstre har hatt en formidabel vekst i medlemsmassen det siste året, og har nå godt over 100 betalende medlemmer sålangt i år.

Medlemsmøtet diskuterte litt om hvordan listen skulle se ut, flere av nominasjonskomiteens medlemmer var tilstede og fikk med seg innspillet til hvordan medlemmene mente listen skulle settes opp med hensyn til stemmetillegg (tidl. forhåndskumulering) og sammensetning.

Videre gikk det en stor debatt innom de fleste temaer på saker som var viktige for Venstre mot valget neste år. Det ble diskutert integreringspolitikk, eiendomsskatt, sykkelpolitikk, kollektivtransport, miljøpolitikk, rusomsorg, skolepolitikk, eldreomsorg, kultur og økonomi for å nevne noen av temaene.

Alexander Sjursæther

Foto: Alexander Sjursæther

– Det er tydelige og sterke meninger blant medlemmene, og kjekt å se at så mange “nye” engasjerer seg kraftig i sakene vi diskuterer. Det er for meg tydelig at programkomiteen kommer til å måtte avholde flere programmøter for å få frem alle de gode løsningene, sier Alexander Sjursæther, som forøvrig kan ense at det er fremtidsrettede sosialliberale mennesker som har møtt fram i kveld med det ønske å forbedre Sandnes selv om enkelte saker også kan splitte medlemmene.

Medlemsmøtet ble avrundet ca. klokken 21, ved at lederen måtte sette strek for debattene som foregikk, ellers kunne vi fort risikert å sitte der til morgendagen, ifølge Grundetjern selv. Helge Solum Larsen takket for invitasjonen og lovet å ta med mye av det møtet hadde diskutert til de andre Venstrelagene i regionen:

Helge Solum Larsen på medlemsmøtet.

Foto: Alexander Sjursæther

– Vi trenger et bedre samarbeid på tvers av kommunegrensene, ettersom utfordringene regionen vår står ovenfor ikke kun lar seg løse ved at hver kommune driver sin politikk uavhengig av andre, sa nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**