Bedriftsbesøk på Tinnarosen

Anne Jorid Gullbrekken har besøkt bedriften Mamas&Tapas som driver kaféen Tinnarosen på Museet Kystens Arv. Bedriften har to aktive, kreative og engasjerte eiere som har nye ideer for å utvikle bedriften. Men de skulle ønsket seg bedre oppfølging fra Forskningsrådet og Skattefunn når de henvender seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mamas&Tapas

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Kine Larsen Kimo og Sølvi Dahlen Lauvsnes er eiere av Mamas&Tapas som har arbeidet i kulturbransjen noen år. I vår startet de imidlertid i en ny bransje da de overtok driften av Tinnarosen kafe.
Sølvi forteller at de har fått god hjelp av nettverket sitt, Kvinnovasjon og Leiv Eriksson nyskaping i arbeidet med å komme igang med bedriften. Dette har vært helt avgjørende for å komme seg gjennom prosessen. Og de har fått god hjelp og støtte fra Museet.

Innovasjon Norge
Men terskelen for å få støtte i Innovasjon Norge er for høy, mener Kine og Sølvi. Det er de mest innovative og nytenkende bedriftene som får støtte. Men vi trenger også “hverdagsbedriftene”, sier Sølvi, og mener at flere burde få støtte til nødvendige investeringer.

Momsfritak på kultur
De to damene er opptatt av at momsfritaket på kultur på opprettholdes. De er derimot ikke så opptatt av papirmølla, og har forståelse for at staten må ha en viss kontroll med det som foregår.
Sølvi Dahlen Lauvsnes bor i Trondheim og pendler til Stadsbygd. Hvis hun hadde vært ansatt ville hun fått fratrekk for utgifter i forbindelse med reising til arbeidsplassen – når hun har et enkeltpersonforetak får hun ikke fradrag for slike utgifter. I tillegg får en lønnstaker trekke fra bunnfradraget, det får hverken Kine eller Sølvi.
Bruk av privat bil i næring er også svært ugunstig sammenlignet med en lønnstaker som er avhengig av bil i jobben og får dekt alle utgifter til bilhold av arbeidsgiver (både innkjøp, forsikring, drivstoff, reparasjoner).

SkatteFUNN

Besøk Tinnarosen1

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Sølvi har startet et humorprosjekt – og har vært i kontakt med Forskningsrådet og Skattefunn for å få hjelp med finansiering, men har opplevd at de er svært vanskelig tilgjengelig. De tar ikke kontakt tilbake når hun henvender seg. Så dette er noe Venstre må følge opp, sammen med de andre gode innspillene fra Kine og Sølvi.
Å innføre bunnfradrag for enkeltpersonforetak har Venstre allerede foreslått flere ganger i Stortinget, sammen med reduksjon i trygdeavgift og bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.
Venstre har også foreslått, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010, å gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN. Ulønnet forskningsinnsats skjer oftest i små bedrifter og enkeltpersonforetak, og humorprosjektet til Sølvi er et typisk eksempel på et slik prosjekt som da ville fått støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**