Gjennomslag for konkret handling i kommunens klima og energiplan

Da Stokke kommunestyre sluttbehandlet revisjon av klima — og energiplanen, foreslo Kåre Pettersen (V) at kommunen tydeligere viser at den går foran og gjør noen enkle konkrete grep. Venstre foreslo at kommunen anskaffer 6 elbiler eller lavenergibiler i høst og at det søkes om tiltaksmidler fra fylket for å opprette en bussforbindelse mellom Stokke stasjon og Borgeskogen næringsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kåre Pettersen elbil

Foto: Kjell H. Skalmeraas

Formannskapet hadde anbefalt at det ble anskaffet en elbil som en prøveordning i høst, mens øvrige 12 biler skulle være tradisjonelle bensin/dieselbiler. Ved behandlingen mandag kveld fikk forslaget om flere elbiler umiddelbar støtte fra KrF og SP.

Etter gruppemøter kunne et enstemmig kommunestyre akseptere at en tredel (4 biler) av nybilanskaffelsene i høst var basert på el eller lavernergibiler.

Venstres forslag om å søke tiltaksmidler fra fylkeskommunen for (igjen) å etablere en forsøksordning med kollektivtransport mellom Stokke stasjon og Borgeskogen, ble enstemmig vedtatt. Det har gått

Borgeskogen

Foto: Kåre Pettersen

flere år siden ordningen sist ble utprøvd og det har blitt betydelig flere arbeidsplasser i fylkets største næringsområde.

I tillegg har næringslivet representanter i kommunens nyopprettede klimaråd, som også i sin høringsuttalelse har påpekt behovet for et kollektivknutepunkt i Stokke sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**