Invitasjon til lokalpolitisk nettverk 30. – 31. oktober

Hordaland Venstre har gleden av å invitere til andre samling av lokalpolitisk nettverk. Samlinga vert arrangert i samarbeid med Sogn og Fjordane Venstre. Lokalpolitisk nettverk er ein heilt sentral møteplass i forkant av lokalvalet i 2011, og målsetjinga er at alle lokallag er med og deltek.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Formålet med dette skuleringsopplegget er å mellom anna å sikre at listetoppane er trygge på vår eigen politikk, at dei er meir synlige, og å sikre ein bevisst strategi bak det daglege arbeidet i lokallaget og i gjennomføringa av valkampen.

Andre samling haust 2010 – Tema: Miljø og velferd

Dato: 30. – 31. oktober 2010
Tid: Start laurdag kl. 10.00. Avslutning søndag kl. 14.00
Sted: Scandic Hotel Bergen Airport, Kokstad

Møteleiarar frå VHO er Kjartan Almenning, Jan Christian Kolstø og Trine Skei Grande.

Foreløpig utkast til program følger nederst her.
Tida før lunsj på laurdag er reservert for lokale innlegg. Program for dette kjem etterkvart.

Målgruppene er:
1. Eksisterande gruppeleiarar/førstekandidatane (når dei er nominerte) + 1 politikar til frå kvart lokallag.
2. Lokallagsleiarane/valkampansvarleg.

For dei som deltok på førre samling: Hugs heimeleksene!

Påmelding: Sendast til fylkessekretær i Hordaland Venstre,
Gro Gjelsvik [email protected] innan 6. oktober.
Hugs på å konferere med lokallagsleiar først.

Oppgje namn, adresse og om du kjem både laurdag og søndag, om du ønskjer middag laurdag og om du ønskjer overnatting.

Utgiftene fordelast slik: Hordaland Venstre dekkjer kursavgift og opphald for ein deltakar frå kvart lokallag, mens lokallaga eller deltakarene må dekkje reiseutgiftene. Lokallaga må sjølve dekkje utgiftene for en evt. deltakar nummer to.
Hotellopphald totalpris for alt er kr. 1745, –
Uten overnatting koster det 1031, –

VELKOMMEN TIL TO UTFORDRANDE OG LÆRERIKE DAGER!

Med venleg helsing

Synnøve Handeland
fylkesleiar

Skisse til program, første utkast

Andre samling haust 2010
Tema: Miljø og velferd

LAURDAG
10:00 Lokale samlingar – ansvar: Fylkeslaga
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Kjapp repetisjon frå førre møte
Presentasjon og diskusjon av heimelekser: Virksomhetsplan og medieplan
Oppsummering og presentasjon av bedriftskampanjen
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale miljøutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspel lokalt og sentralt
– Nasjonale saker som kan brukast lokalt
– Lokale saker som kan brukast nasjonalt
– Lokale saker som kan brukast lokalt
16:00 Kaffepause
16:30 Venstres velferdspolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale velferdsutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
17:30 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspel lokalt og sentralt
– Nasjonale saker som kan brukast lokalt
– Lokale saker som kan brukast nasjonalt
– Lokale saker som kan brukast lokalt
18:30 Q&A ñ ein uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:00 Oppsummering av gruppearbeid på miljø og velferd
10:00 Presse- og mediearbeid (repetisjon og framhald frå førre møte):
Korleis selge saker inn til media
Korleis bruke nettsider og sosiale medier
12:30 Meir om Venstres politikk: Lokaldemokrati
Meir om Venstres politikk: Integrering
13:15 Nominasjonsprosessar, listestilling og programarbeid.
Open spørsmålsrunde om arbeidet i organisasjonen.
Avslutning
14:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**