Lista til kommunevalget 2011

Valglista til kommunevalget med javn kjønnsfordeling – 11 menn og 11 kvinner, god geografisk spredning – fra Nes til Brumund, Furnes til Mesnali og med god aldersmessig spredning fra 21 år til 77 år er gode kort for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Morten Andersen

Valglista til kommunevalget 2011 med bare forhåndskumulering av nr.1 på valglista, Morten Andersen.
De øvrige som skal velges til i kommunestyret er det velgerne som bestemmer, i god demokratisk Venstre tradisjon.
1 Morten Andersen, 1955, Moelv, lege
2 Hanne Sofie Holmen, 1974, Brumunddal, selvstendig næringsdrivende
3 Knut Fjæstad, 1947, Furnes, lege
4 Katarina Elisabeth Lerkendal, 1964, Moelv, selvstendig næringsdrivende
5 Ole Emil Øygarden, 1989, Nes, student
6 Nina Bratberg, 1964, Furnes, bedriftsrådgiver

Sjur Alhaug

7 Sjur Johannes Alhaug, 1951, Moelv, veileder og bonde

Grete Skyberg

8 Grethe A. Skyberg, 1944, Rudshøgda, pensjonist

Stein Olavsson Glimsdal

9 Stein Olavson Glimsdal, 1964, Mesnali, lærer

10 Aina Sørum Andersen, 1970, Brumunddal, sykepleier

Lars Monrad-Krohn

11 Lars Monrad Krohn, 1933, Brumund, professor

Haldis Schjerpen

12 Haldis M. Schjerpen, 1947, Moelv, finansrådgiver

13 Lars Erlend Kielland, 1973, Brumunddal, prest
14 Liv Kristin Kongsrud, 1978, Stavsjø, sykepleier
15 Tom Åge Myhren, 1965, Moelv, livsgnistrer
16 Randi Helgesen Kjøbstad, 1944, Furnes, pensjonert rektor
17 Bjørn Arne Øverli, 1957, Moelv, pensjonist
18 Astrid Almenning Jørstad, 1962, Brumunddal, sykepleier
19 Mauritz Aarskog, 1978, Brumunddal, advokat

Anne Johanne Roterud

20 Anne Johanne Roterud, 1966, Moelv, høgskolelektor

Roger Nilsen

21 Roger Nilssen , 1973, Brumunddal, sosionom

Helen Tjønum Holm

22 Helen Tønjum Holm, 1955, Moelv, veileder

Leder av nominasjonskomiteen
Stein O. Glimsdal
(sign.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**