Medlemsmøte 7/9 kl.18.30

Bli med på åpent møte i Oslo Venstre om rusomsorg. Leder av Oslo Venstre og medlem av Helse- og sosialkomiteen i bystyret, Toril Berge, vil innlede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På dette møtet vil Toril Berge fortelle om Venstres politikk innenfor rusomsorg. Her får du muligheten til å gjøre deg kjent med hvordan Venstre jobber for en bedre rusomsorg i bystyret.

Oslo, som Norges hovedstad og største by, er kanskje den byen med størst utfordringer knyttet til rusomsorg. Eksempler på problemstillinger man står overfor i Oslo er;
-Kampen om sprøyterom og hvorfor dette er et så viktig tiltak.
-Nyrekruttering til rusmiljøet.
-Åpenbar omsetning av ulovlige rusmidler i og rundt hovedstadens paradegate, Karl Johan.
-Utfordringer med lange ventetider for behandlingsplasser.
-Mangelen på et helhetlig system for behandling av rusmisbrukere som vil ut.
-Rusmisbrukere som jages rundt i byen uten naturlige tilholdssteder.

Visste du for eksempel at det var Venstre som reddet sprøyterommet i bystyrets budsjettbehandling?
Eller at Venstre har tatt til orde for opprettelse av flere lavterskeltilbud og 24 timersgaranti for akuttavrusning?

Oslo Venstre inviterer til åpne møter den første tirsdagen i hver måned, med viktige saksområder for Venstre som tema.

Møtet finner sted:
Tirsdag 7. september
Kl. 18.30 — 21.00
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29
Rommet “Nedjma” i 3. etg.

Program:
Venstres politikk for rusomsorg
Ved Toril Berge, leder av Oslo Venstre og medlem av Helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Det blir plenumsdebatt med mulighet til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Møtet er åpent for alle, men vi setter likevel pris på om du sier fra om at du kommer. Send en e-post til [email protected], eller meld deg på via Facebook-event.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**