Medlemsmøte for Bergenhus og Årstad Venstre

Bydelslagene Bergenhus og Årstad Venstre innkaller alle medlemmer til bydelsprogrammøte 7. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til bystyrevalget 2011 skal vi som sist lokalvalg ha egne brosjyrer lokale saker ute i bydelene. Bergenhus og Årstad ønsker som sist å ha felles brosjyre som alle medlemmer kan være med å kommer med innspill til. Politiske programmer skapes ikke av seg selv men utarbeides på bakgrunn av hva enkeltmedlemmer har vært med å løfte frem.

Bergenhus og Årstad er bydeler med store utfordringer f.eks innen trafikkavvikling, parkering, sosiale utfordringer, grøntarealer, press på areal og utbygginer og annet. Dette er plassen for å få fokus på hva politikerne burde gjøre for Bergenhus og Årstad bydeler.

Tid: torsdag 07.oktober kl 18.00
Sted: Kjelleren på Bien Bar (Danmarksplass)
Agenda:
kl 18.10 – Valg av ordstyrer, tellekorps, referent. Orientering om programprosessen.
kl 18.25 – ordet fritt om lokale saker, utfordringer
kl 18.55 – forslag og avstemming (stemmerett for de som har betalt kontingent 2010).

– Alle som har lokale forslag kan sende inn i forkant til: [email protected] og [email protected].

Med tanke på at dette skal trykkes i brosjyreformat bør forslag formuleres konkret og i punkt-form.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**