Heller fokus på Barentshavet øst

-Skrinlegg konsekvensutredning av Nordland VI og VII og Troms II, for enigheten om delelinjen mellom Russland og Norge med en forventet framskyndet petroaktivitet i havområdet, aktualiserer i langt større grad konsekvensutredning av Barentshavet øst, meldte Roar Sollied i et fylkestingsforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Dagfinn Stefanussen

Det ble saker om olje og gass begge dagene på fylkestinget denne uka. Det gjaldt Høring om regional ringvirkingsanalyse om olje – og gassvirksomhet i nord, samt Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet.

Skillevei
-Venstre er ikke mot oljevirksomhet i nord, men vi vil fase den ut, og fase inn ny virksomhet. Vi har råd til å være selektive. Derfor skjermer vi kystnært område og Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi er kommet til en situasjon der vi snarest burde forlate områdene vest for Troms og konsentrere oss mer om samarbeid med russerne, som ikke vil nøle med igangsetting, sier Sollied. Da må vi også finne løsning for føring av gass til inn- og utland. Han er bevisst at vi trenger olje- og gassproduksjon ei tid framover for å svare for velferden inntil et bærekraftig og kunnskapsbasert samfunn er på plass. -Problemet er at regjeringen bare vil pumpe olje og gass til det er stopp, sier fylkestingsrepresentanten som har det langt mer travelt med ei omstilling. -Venstres politikk er mer bærekraftig og langsiktig, og det nødvendig for å få flere unge til å bosette seg i landsdelen og for å nå klimamålene, sier Sollied.

Venstre fremmet disse forslagene:
Petroleumsaktiviteten vil uansett være et midlertidig prosjekt. Derfor må det stilles konkrete konsesjonskrav til selskapene om å bidra til parallell utvikling og innfasing av fornybar energi og alternativ industri, slik at velferdsnivået og bosettingen kan opprettholdes også etter petroperioden. Staten må samtidig utnytte verdiskapingen til å utvikle kunnskapssamfunnet gjennom en forsterket satsing på utdanning og forskning, som kan gi nye produkter, nye etableringer og økt innsikt i forståelse av forholdet mellom økologi og industriell aktivitet i nordområdene.

Etter en totalvurdering av de økologiske og næringsmessige konsekvensene anbefaler Troms fylkeskommune ikke å åpne for konsekvensutredning av Nordland VI og VII og Troms II. Enigheten om delelinjen mellom Russland og Norge med en forventet framskyndet petroaktivitet i havområdet aktualiserer i langt større grad konsekvensutredning av Barentshavet øst, helst i et samarbeid med Russland.

•Konsesjonene til selskapene må også kreve bidrag til utvikling for produksjon av fornybar energi og en industriell utvikling som gir mulighet for fortsatt velferd og bosetting etter petroperioden.

I tillegg stemte Venstre mot “stimulering av selskapene til økt utvinningsrate,” og gjentok at konsekvensutredning er greit, bare helt unødvendig der man ikke bør starte petrovirksomhet.

I fylkestinget i Troms stemmer 11 med på bevaring av Lofoten, Vesterålen og Senja. -AP i Troms har nå valgt å skjerme Lofoten, mens de som vil bevare mer trolig blir presset til blokkvotering. I realiteten er det nok flere for Venstres standpunkt, tror Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**