Andreutkastet foreligger

I dag ble andreutkastet til Bergen Venstres kommunevalgprogram sendt ut på høring til lokallagets medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dokument, program

Utkastet er sendt medlemmene per e-post, og Idun K. Bortne, leder for programkomiteen, gleder seg til tilbakemeldingene.
– Utkastet er bearbeidet etter innspill og forslag til førsteutkastet, som ble sendt ut før sommeren. Dersom du ikke har fått gjennomslag for ditt/dine forslag, er programkomiteen tilgjengelig for en begrunnelse for hvorfor forslaget ble avvist, oppfordrer hun.

Du kan laste ned andreutkastet her

Dokumenter

Ny høringsrunde i partiet
Medlemmene oppfordres nå til å komme med endrings-, tilleggs-, eller strykningsforslag til andreutkastet etter mal bakerst i dokumentet.
– Frist for forslag er 17. oktober. Programkomiteen vil deretter innstille på forslag i løpet av den påfølgende uken, og listen over innstilte og avviste forslag vil foreligge før programmøtet 23. oktober, forteller Bortne.

Innspill sendes: [email protected]!

Idun Bortne

Hun ber spesielt om innspill til én ting:
– Gjeldende navn på andreutkastet er en arbeidstittel. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til hva programmet skal hete, så vil komiteen innstille på ett av dem.

Les mer om programarbeidet

For de folkevalgte har komiteen lagt mer vekt på prinsipper fremfor konklusjoner, fordi de løsninger man ser i dag ikke nødvendigvis er relevante underveis i perioden.
– For våre velgere har vi laget et spisset og intensivt program, med et enkelt og klart språk. Programkomitéen ønsker et program som er så kort som mulig, forklarer Bortne og understreker:
– Vi ønsker at flest mulig skal lese hele programmet og danne seg et godt bilde av hva Venstre står for i Bergen. Vi har derfor i liten grad tatt inn bydelssaker. Disse vil primært behandles i egne bydelsprogram.

Programmet skal vedtas på et eget medlemsmøte 23. oktober 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**