Uttalelse: 16 grep for en bedre oppvekst

12. september 2011 får 16-åringer stemme for første gang i deres liv. Venstres ønske om å gi 16-åringene stemmerett, og sikre at førstegangsvelgerne benytter seg av stemmeretten, forplikter. Derfor vil Venstres landsstyre ta 16 grep for en bedre oppvekst og ivaretakelse av de unges interesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres tiltak for å prioritere ungdom i lokalpolitikken:

Deltakelse og demokrati
– Ta med barn og unge på råd om hvordan kommunen skal utvikles, blant annet gjennom aktiv bruk av ungdomsrådet.
– Innføre fast dialog mellom kommunens ungdommer og de folkevalgte.
– Gjøre språket kommunen bruker enklere slik at flere forstår hva kommunen vil og mener.

Kultur og transport
– Stadig forenkle støtteordninger innen kultur for barn og unge.
– Sikre at ungdom har et tilfredsstillende fritidstilbud, tilpasset deres ønsker og behov.
– Sikre at det er mulig å komme seg hjem fra fritidstilbud og vennebesøk med offentlig kollektivtransport til en billig penge.

Skole og opplæring
– Kommunen må ta i mot lærlinger i alle yrker kommunen kan tilby dette i.
– Innføre frivillig sommerskole mellom ungdomsskolen og videregående skole, slik at alle får et tilfredsstillende faglig nivå til å gjennomføre videregående.
– Gi alle lærere etter- og videreutdanning slik at ingen elever i grunnskolen har lærere med mindre enn 30 studiepoeng (1/2 år) i fag de underviser i.

Helse og omsorg
– Helsesøsterressursen i videregående skole og ungdomsskolene må økes til ett årsverk per 500 elever.
– Styrke rusomsorgen slik at de yngste rusmisbrukerne tidlig blir fanget opp, enkelt får tilbud om avrusning og ettervern — som inkluderer bolig, aktivitet og helsemessig oppfølging.
– Innføre lavterskeltilbud innen psykiatri for ungdom, der det er gratis å møte opp — også uten henvisning fra lege.

Arbeid og sosial
– Prioritere tiltakene i NAV som gir støtte til aktivitet og opplæring.
– Gi økt tilbud om aktiviteter i kultur-, idretts- og organisasjonslivet for fattige familier.
– Øke innsatsen for de fattigste familiene.
– Styrke kvaliteten i barnevernet slik at det blir gitt mer effektiv og grundig saksbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**