Uttalelse: Følg opp Voldtektsutvalget

Venstre støtter Kvinnepanelets forslag som nylig ble lagt frem om et eget politi med ansvar for saksområder som voldtekt, tvangsekteskap, trafficking, vold i nære relasjoner, incest og kjønnslemlestelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har tidligere støttet forslaget om etableringen av SEPOL (Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold), som ble lagt frem for to år siden av Voldtektsutvalget, der Rita Sletner fra Venstre var leder.

Noen av forslagene fra Voldtektsutvalget var:
– Etablere Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL)
– Etablere egne SO-team (arbeider med seksuelle overgrepssaker) i alle politidistrikt,
– Innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker, og innføre opplæring i dette på Politihøyskolen.
– Tilrettelegge en nettportal som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging, og annen relevant informasjon
– Styrke oppfølgningen av voldtektsofre
– Mer forskning rundt omfanget av voldtekt for å synliggjøre omfanget
– Forebygge vold og seksualisert vold, bl.a. gjennom bedre opplæring av lærere og førskolelærere

Vi vil igjen utfordre både justisministeren og barne- og likestillingsministeren:
Hva vil Regjeringen gjøre for å følge opp Voldtektsutvalget?
Over to år har gått siden utvalgsrapporten ble lagt fram, og alt for lite har skjedd. Vi registrerte at justisministeren var engasjert i problemstillingen da Voldtektsutvalgets utredning ble lagt fram. Så ble det helt stille. Rapporten er lagt i skuffen. Ironisk nok heter utvalgets utredning "Fra ord til handling".

Venstres landsstyre har observert kutt i overføringene til ressurssenteret for voldtektsofre, Dixi. Venstre forventer at dette kommer på plass i årets statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**