Uttalelse: Stopp overgrepene mot Rom-folket

Venstre ber regjeringen om å protestere mot Frankrike sin behandling av Rom-folket og gjøre det klart at vi ikke aksepterer etnisk diskriminering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Frankrike startet i sommer aksjoner mot Rom-folket ved å rive leirer, innbringe de som bodde der og kaste dem ut av landet. Disse aksjonene har vakt sterke reaksjoner i inn- og utland. Frankrike har blitt kritisert av FN-organisasjoner, EU, Europarådet og menneskerettsorganisasjoner for etnisk diskriminering av romfolket og for å bidra til økte fordommer.

Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet har uttalt at “hvis flere land strammer inn slik Frankrike gjør, vil det øke belastningen på andre land, også Norge”. Dette er så langt den eneste reaksjonen norske myndigheter har kommet med. Venstre er overrasket over at regjeringen viser en slik unnfallenhet overfor mulig etnisk diskriminering.

Den norske stat har selv en forhistorie med overgrep mot Rom-folket, som nå skal granskes av et regjeringsoppnevnt utvalg. Vi bør nå stille opp for Rom-folket ved å gjøre det klart overfor Frankrike at de grunnleggende rettighetene til Rom-folket må respekteres. Vi har et felles europeisk ansvar for å bedre Rom-folkets levekår og sikre deres rettigheter.

En EU-rapport viste nylig at rasisme er svært utbredt over hele Europa. Etniske minoriteter og innvandrere blir utsatt for betydelig diskriminering, og Rom-folket er den gruppen som i størst grad blir diskriminert. Vi bør vise at vi tar sterk avstand fra dette ved å protestere mot de franske overgrepene mot Rom-folket.

Venstre ber regjeringen om å presse på overfor EU-kommisjonen for å sikre at retten til fri ferdsel over landegrensene opprettholdes for alle borgere uansett etnisk bakgrunn, og om at det innføres straffetiltak for de land der disse rettighetene brytes.

Venstre slutter seg til kommisjonens harde kritikk av Frankrike, og vil berømme EU for å ha inntatt en riktig og prinsipiell holdning, men mener også at ord må følges opp av handling. Frankrike bør ikke bare saksøkes for brudd på reglene om bevegelsesfrihet, men også for diskriminering mot en etnisk minoritet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**