Kanskje Norges Mars-landing?

La oss få på banen internasjonal ekspertise og beregningsmodeller som er kystbefolkningen verdig, krever Venstres Trond Gullaksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Toget Bergen

VÅRE FORFEDRE tok beslutningen om å bygge Bergensbanen. De beregnet ikke mye mer tid enn de syv timene togreisen tar i dag. Og de var villige til å bruke et helt statsbudsjett.
De fyrte med kull i damplokomotivene! Det reises krav, også blant mine partifeller, om en reisetid mellom Bergen og Oslo på fire timer. Fire timer på en strekning på cirka 47 mil? I Tyskland kjøres tilsvarende distanse på autobanen på tre timer

I NORDSJØEN er vi verdensledende på det nyeste av teknologi og ingeniørkunst. Her har Norge vært et foregangsland. Hvorfor skal vi være en sinke på jernbane? Bergensbanen har vart i 100 år og vi kan konstantere at en avskrivning av denne samfunnsinvesteringen passelig vil være cirka 100 år. Bergensbanen er et hyggelig klenodium.

Vi unner jernbaneentusiaster å kjøre de gamle damplokkene og drive turisme i vår vakre natur. Når det gjelder effektiv transport, ønsker vi derimot noe som kan erstatte fly som eneste løsning mellom Bergen og Oslo. BGO — OSL er den største melkekuen for Avinor, Norwegian og SAS. Dette er en av de mest trafikkerte flystrekningene i verden.

LA OSS I HVERT FALL tørre å tenke litt større og beregne kostnadene. Vi bør i det minste våge å ta i bruk den teknologien som allerede finnes. Tyskerne har utviklet et Maglev-tog som holder en marsjfart på 450 kilometer i timen (km/t). Det ville gitt en reisetid til Oslo på en time, med en ekspressrute. Da ville det ikke gått et eneste fly mellom Bergen og Oslo lenger. Er dette mulig? Ja det er det. De første som kjøpte dette toget var kineserne. Toget har vært i drift i ti år allerede, og jeg har hatt gleden av å ta det fra Shanghai til flyplassen. En reise på 30 kilometer som går unna på syv minutter. Sorry, flytoget, men reklamen om verdens raskeste flytog er i beste fall misvisende. Maglev ville brukt ca ni minutter.

JAPAN BRUKER også lignende tog og har store planer om å utvide sine ruter. Men, kundegrunnlaget er et helt annet i Japan og Kina. Ja definitivt! Det er grunnen til at vi må tenke annerledes når det gjelder vår nye hovedfartsåre. Med en fart som denne bør vi ikke være så egoistiske at vi bare tenker på bergensere og østlendinger. Det er langs kysten verdiskapingen foregår. Tidligere samferdselsminister Kjell Opseth klarte å legge riksveien mellom Bergen og Oslo langt nord, E16 går via Lærdal i Sogn og Fjordane. Hvis vi legger banen like langt sør, så kan vi inkludere alle byene langs kysten.

Oslotoget

DA VIL VI MED korte tilslutningsspor ha start i Bergen, med stopp i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Skien/Tønsberg, Drammen og Oslo. Total reisetid, cirka to timer fra sentrum til sentrum i Norges to største byer.
All flytrafikk mellom disse byene vil opphøre! Inntektene vil bli så pass høye at jeg tror alle flyselskapene og jernbaneselskapene i Europa vil slåss om å få drifte denne Kystlev-banen. Dette kan ikke bli lønnsomt, vil mange si. Kanskje ikke, men burde vi ikke i hvert fall regne på det?

DETTE VIL BLI en løsning også for våre etterkommere. En avskrivning på 100 år kan ikke være urimelig? Det kommer nok til å koste mindre enn et statsbudsjett som våre forfedre var villige til å bruke. Vi har i tillegg pengene på bok. Kanskje private investorer ser lønnsomhet i prosjektet og ønsker å være coinvestor med den norske stat? Regjeringen har gitt Jernbaneverket mandat til å utrede høyhastighetstog i Norge. Det vil si fart høyere enn 250 km/t. Det er veldig positivt, selv om mandatet burde hatt en fartsgrense på minimum 350 km/t. Med erfaring fra monstermastene i Hardanger er jeg opptatt av at vi ikke begrenser utredningen til smale norske fagmiljø.

LA OSS FÅ på banen internasjonal ekspertise og beregningsmodeller som er kystbefolkningen verdig. Første fase av denne utredningen er nå ferdig og mange aktører har meldt sin interesse. Jeg er dog redd at den kun begrenser seg til dagens «hurtigtog» og ikke fremtidens. Denne debatten må vi ta. Dette er kanskje Norges Mars-landing. La oss i hvert fall regne på det!

Trond Gull

Trond Gullaksen,
medlem av Bergen Venstre

(Innlegget sto på trykk i BT 2. oktober)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**