Video: Framtiden starter i klasserommet

– Vi har en visjon om at Norge skal være et av verdens mest spennende og framgangsrike land også på 2000-tallet. Skal vi lykkes med det kreves en langsiktig strategi. Vi må starte med utdanning og skole. For det er i klasserommene framtiden skapes. Vi må ha en god næringspolitikk, men bedriftene er også helt avhengig av en velfungerende skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Venstre har samlet lokale tillitsvalgte til landsstyremøte og landskonferanse i Oslo denne helgen. Søndag holdt leder Trine Skei Grande sin tale.

Video fra Trine Skei Grandes tale kommer nederst i saken.

– Jeg har lyst til spesielt å løfte to satsinger. Det ene er en betydelig styrking av historiefaget og det andre er en målrettet satsing på å la lærere få være lærere og en styrking av skolehelsetjenesten.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

– Styrk historiefaget
– Det å kunne sin historie er helt sentralt for å forstå samtiden og for å kunne orientere seg rett i framtiden. Det å kunne sin historie er helt sentralt for å kunne lære av den. Historiefaget gjør oss ydmyke ovenfor andre kulturer, andre religioner og kontinenter. Når norske borgere kan si "ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer", da er det så kunnskapsløst at alle varsellamper i alle klasserom bør ringe. En skolepolitikk som skaper historiske analfabeter er farlig for framtiden og jeg mener det er en viktig forklaring på den framvekst vi ser av rasistiske og nasjonalistiske holdninger mange steder i Europa.

Viktig skolehelsetjeneste
– Jeg hører stadig oftere om hvordan lærere må bruke mer og mer tid til elever som av ulike årsaker ikke får den støtten de burde få hjemmefra. Samtidig ønsker vi at lærerne først og fremst skal være lærere: Lærere som underviser og dedikerer seg til sine fag og utdanning av sine elever, innledet Trine Skei Grande før hun viste forsamlingen en video.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

– Videoen handler om ost, men jeg elsker videoen. Videoen peker på en utfordring for skolen. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ruste opp lærererollen og samtidig må vi ruste opp det vi kaller skolehelsetjenesten – eller elevhelsen. Vi må gjøre et kraftfullt løft for å få den til å fungere. For det er ingen tvil om at skolens undervisning og kunnskapsoppdrag fungerer dårlig for de elever som ikke har det bra og som har hovedfokuset sitt på problemer som er langt unna innholdet i de neste skoletimene.

– Jeg mener derfor at Venstre skal gå i spissen for et løft for den norske elevhelsen. Vi er klare for å bevilge mer penger. Jeg mener at målet må være 1000 nye helsesøstre, kuratorer og psykologer i skolen de kommende fire årene, påpekte Skei Grande.

Bedriftene vil ha færre skjemaer
– Den siste måneden har jeg og dere besøkt over 500 norske bedrifter. Det har vi først og fremst gjort fordi vi vil ha mer kunnskap om utfordringene norske bedrifter møter i sin hverdag, og hva vi som politikere kan gjøre for å gjøre hverdagen deres bedre.

– En gjenganger i tilbakemeldingene er skjemaveldet. Det brukes for mye tid og ressurser på å forholde seg til for mange skjemaer og regler. Det må ryddes opp og det må forenkles.

– I dag bruker norske bedrifter hvert år 54 mrd kroner på rapportering pålagt av det offentlige. Regjeringen har ikke greid å redusere forpliktelsene med mer enn 0,5 prosent de siste tre årene, og initiativ til regel- og lovendringer som er helt sentralt for å kunne oppnå resultater, er fraværende.

– Vi vil at det skal være enkelt å starte, drive og eie næringsvirksomhet i Norge. Derfor har jeg og Borghild foreslått i Stortinget at vi skal sette oss et mål. Det bør være å minske de administrative kostnadene, som har oppstått på grunn av regler og skjemavelde, med minst 25 prosent i innen 2012. En reduksjon i det norske skjemaveldet på 25 prosent både er oppnåelig og realistisk. Det viser erfaringene fra Sverige og Danmark. Resultatoppnåelsen er helt avhengig av den politiske viljen. Den er dessverre helt fraværende hos den sittende regjering.

Stopp utsendingen til Hellas
– De siste ukene har TV2 prisverdig dokumentert for det norske folk det som FNs høykommissær for flyktninger har påpekt i lang tid: Det er uforsvarlig å returnere asylsøkere til Hellas, et land som er ute av stand til å gi dem en seriøs og verdig behandling. Norge er dessverre i Europatoppen i retur til Hellas. Et land som ble beskrevet slik av TV2s reporter: "I Hellas har selv løshundene bedre forhold enn asylsøkere og flyktninger."

– Regjeringens ynkelige forsvar er at Dublin-avtalen åpner for tilbakesendelse av asylsøkere til det første landet de kom til. Men dette forutsetter at de får den beskyttelsen de har krav på og at det er akseptable forhold. Det er det ikke i Hellas. Selv for rødgrønne regjeringer må det være lov til å bruke hodet og utøve politisk lederskap. Dette er direkte pinlig av en regjering som påberoper seg eierskap og monopol på solidaritetsbegrepet.

– Når Stortinget samles til trontaledebatt mandag kommer Venstre til å fremme forslag om at Norge umiddelbart stopper tilbakesending av asylsøkere til Hellas, sa Trine Skei Grande.

Jeg er liberal
– Jeg snakker ofte og med stolthet av det å være liberal. Jeg er liberal fordi jeg tror mer på det enkelte menneskets evner og vilje, enn hva jeg tror på statens makt og de store systemene. Mennesker vokser og får nye muligheter med kunnskap. Det er derfor en satsing på kunnskap, skole og utdanning er så viktig for meg.

– Vi vokser alle med kunnskap. Voksende mennesker skaper voksende samfunn og voksende økonomier. På den måten får vi også ressurser nok til å ta hånd om de som må få hjelp; fattige, syke og gamle. Det er den ideen som kalles sosialliberalisme. Og det er den ideen som er bærende for alt det vi står for.

– Vi som er sosialliberale tror på individuell frihet, sosialt ansvar, likestilling mellom kvinner og menn, markedsøkonomi og entreprenørskap og internasjonal solidaritet.

– Vi trenger ikke et panel for å finne ut at dette er smart. Det er dette vi står for og det er her potensialet vårt ligger. I de sanne, uredde, framtidsrettede sosialliberale løsningene. Dette er rett tenkt på rett tid — og har alltid vært det, avsluttet Trine Skei Grande.

Video: Trine Skei Grandes tale til landsstyret og landskonferansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**